νοητική υστέρηση

Νοητική υστέρηση, τί φταίει;
Παιδί

Νοητική υστέρηση, τί φταίει;

Η νοητική υστέρηση αποτελεί μία παθολογική κατάσταση, η οποία εμφανίζεται κατά την περίοδο ανάπτυξης του ατόμου (από τη σύλληψη ως το 16 έτος της ηλικίας), χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα κάτω από το μέσο όρο και συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα προσαρμογής στις αντιληπτικές, μαθησιακές και κοινωνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος.Τα αίτια της νοητικής υστέρησης ταξινομούνται σε δύο […]

15.03.2012