νησιωτικές μονάδες

Νέοι γιατροί για ένα χρόνο στο ΕΣΥ
Υγεία

Νέοι γιατροί για ένα χρόνο στο ΕΣΥ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των τριακοσίων οκτώ επικουρικών ιατρών  από τις τετρακόσιες τρεις  θέσεις, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με την υπ. αρ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 39742/2-5-2013 υπουργική απόφαση, για την κάλυψη των αναγκών των δομών υγείας ανά την Επικράτεια. Οι τριάντα  θέσεις εξ’ αυτών προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των καίριων αναγκών των νοσοκομειακών μονάδων των νησιών του […]

12.06.2013