νηπιακή ηλικία

Τα οφέλη της ανάγνωσης στην παιδική ηλικία
Παιδί

Τα οφέλη της ανάγνωσης στην παιδική ηλικία

Σημαντικά πλεονεκτήματα σε κοινωνικές κι εκαπαιδευτικέες δεξιότητες έχουν όσα παιδιά εκτίθενται συστηματικά στη γλώσσα έναντι των συνομιλήκων τους, σύμφωνα με ερευνητές. Και ποιος είναι ο καλύτερο τρόπος εξοικείωσης με την γλώσσα αν όχι η ανάγνωση; Διαβάζοντας στα μικρά παιδιά χτίζετε ένα γερό υπόστρωμα για την μελλοντική ανεξάρτητη ανάγνωσή τους. Δεν χρειάζονται παιχνίδια ή ειδική εκπαίδευση […]

06.01.2014