νερά κολύμβησησς

Έλεγχος της ποιότητας των νερών κολύμβησης
Υγεία

Έλεγχος της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Η Υφυπουργός Υγείας, κα  Ζέττα Μ. Μακρή, υπέγραψε εγκύκλιο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, για έλεγχο της ποιότητας νερών κολύμβησης και έκδοση σχετικών αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλάσσιων υδάτων, στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την προστασία της Δημόσιας Υγείας γενικότερα, ενόψει της επερχόμενης θερινής […]

02.06.2014