νέος εξοπλισμός

Κοινωνικό φαρμακείο κι αξονικό τομογράφο αποκτά το ΑΧΕΠΑ
Περίθαλψη & Ασφάλιση

Κοινωνικό φαρμακείο κι αξονικό τομογράφο αποκτά το ΑΧΕΠΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο και Γραφείο Ποιότητας αναμένεται να λειτουργήσουν προσεχώς στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα αποκτήσει νέο αξονικό τομογράφο, νέο μαγνητικό τομογράφο και γ-κάμερα. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γεώργιο Βέργουλα, το κόστος του νέου εξοπλισμού καλύφτηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, η δαπάνη για την προμήθεια του αξονικού […]

30.01.2014