νέα στοιχεία

Ενημερωθείτε για την απεξάρτηση
Ναρκωτικά -Αλκοόλ

Ενημερωθείτε για την απεξάρτηση

Για όσους έχετε στο οικογενειακό ή φιλικό σας περιβάλλον άτομο εξαρτημένο απο τα ναρκωτικά θα το χρειαστείτε…Ξεκίνησε η λειτουργία της ανανεωμένης ιστοσελίδας του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ στη διεύθυνση : http://www.kethea-diavasi.gr/ Γραμματεία Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣταυροπούλου 29112 52 Αθήνατηλέφωνο : 210 8653960 , 210 8640943Fax: 210 8651227e – mail : [email protected]://www.kethea-diavasi.gr/

18.01.2012