μπράτσα

Βραχιονοπλαστική
Πλαστική Χειρουργική

Βραχιονοπλαστική

Η βραχιονοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία διορθώνεται η περίσσεια δέρματος ή/και λίπους στην περιοχή των βραχιόνων, δηλαδή στα μπράτσα. Η δερματική χαλάρωση οφείλεται, κατά κανόνα, στην απώλεια ή αυξομειώσεις του σωματικού βάρους, καθώς και στην εκφύλιση των ιστών με την παροδο της ηλικίας. Το χαλαρό δέρμα «κρεμάει» προς τα κάτω, δείχνει πλαδαρό και […]

25.06.2013