μπνοκλωνικό αντίσωμα

ΕΕ: Θετική γνωμοδότηση για φάρμακο για την ανθεκτική κνίδωση
Υγεία

ΕΕ: Θετική γνωμοδότηση για φάρμακο για την ανθεκτική κνίδωση

Την έγκριση ενός μονοκλωνικού αντισώματος για μια σοβαρή, χρόνια δερματοπάθεια που δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες θεραπείες εισηγήθηκε η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η Επιτροπή Ιατρικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το φάρμακο ομαλιζουμάμπη, το οποίο προορίζεται για τους πάσχοντες από χρόνια αυθόρμητη κνίδωση που δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία […]

03.02.2014