μοριακές εξετάσεις

Ειδικές εξετάσεις από το  Ινστιτούτο Παστέρ για την ανίχνευση  των ιών MERS-CoV και Η7Ν9
Υγεία

Ειδικές εξετάσεις από το Ινστιτούτο Παστέρ για την ανίχνευση των ιών MERS-CoV και Η7Ν9

Το ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακοίνωσε ότι εκτελεί ειδικές μοριακές εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση των ιών MERS-CoV και Η7Ν9.Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε περιπτώσεις ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού κρούσματος, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΚΕΛΠΝΟ. Η επιλογή, η λήψη και η μεταφορά του δείγματος του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού πρέπει να γίνονται σύμφωνα […]

10.06.2013