μονάδες ψυχικής υγείας

Τήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Υγεία & πολιτική

Τήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Η Υφυπουργός Υγείας, κυρία Ζέττα Μ. Μακρή, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση για  την τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης, καθίσταται υποχρεωτική η ένταξη στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα, καταχωρίζονται ανά Μονάδα Ψυχικής […]

15.05.2014
Οι Έλληνες καταρρέουν ψυχικά. Έρχονται εμπειρογνώμονες από 11 χώρες
Ψυχολογία

Οι Έλληνες καταρρέουν ψυχικά. Έρχονται εμπειρογνώμονες από 11 χώρες

Η κατάρρευση και η παρακμή του κοινωνικού μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χρεοκοπία των πολιτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και  η οικονομική κρίση διαμορφώνουν συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και όσους χρειάζονται ψυχιατρική και κοινωνική φροντίδα. Υπό το βάρος των εξελίξεων έρχονται στην Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμοί και εμπειρογνώμονες. Το αποτέλεσμα είναι οι […]

27.03.2012
Καταρρέουν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Ψυχολογία

Καταρρέουν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Για άλλη μια φορά τα τελευταία επτά χρόνια η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της ακύρωσης όλων των επιτευγμάτων της. Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας είναι ιδιαίτερα μειωμένη για το 2012 και συγκεκριμένα μόλις 40 εκατ. ευρώ, αντί των 82 εκατ. ευρώ που απαιτούνται. Λόγω της μείωσης αυτής, η καταβαλλόμενη […]

10.02.2012