μηχανικός

Μηχανικος επιδιορθώνει την καρδιά του
Kαρδιά

Μηχανικος επιδιορθώνει την καρδιά του

Ένας μηχανικός γνωρίζει πολύ καλά πώς να αποσυναρμολογεί εξαρτήματα ώστε να εντοπίσει πού υπάρχει το πρόβλημα, και στη συνέχεια να τα συναρμολογεί και πάλι ώστε η εκάστοτε συσκευή να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Έτσι έκανε και ο Tal Golesworthy για περισσότερα από 30 χρόνια. Αυτό που δεν μπορούσε όμως να επιδιορθώσει ήταν η αδύναμη και προβληματική […]

25.11.2013