μίσθωση έργου

Επαναλειτουργούν οι ιδιωτικές κλινικές;
Υγεία & πολιτική

Επαναλειτουργούν οι ιδιωτικές κλινικές;

Μέχρι το τέλος του 2013 παρατείνονται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ που έληξαν εντός του έτους,σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.    Παρατείνονται επίσης και οι λήξασες συμβάσεις μίσθωσης έργου των γιατρών των ασφαλιστικών φορέων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ.   Με βαση την αναφορά του ΑΜΠΕ επιτρέπεται με την […]

25.10.2013