μεταβολές DNA

Ανακαλύφθηκε η αντίστροφη διαδικασία τη γήρανσης;
Βιοτεχνολογία

Ανακαλύφθηκε η αντίστροφη διαδικασία τη γήρανσης;

Ενα βιολογικό ρολόι στο γενετικό μας υλικό ανακάλυψε Αμερικανός επιστήμονας, ο οποίος υποστηρίζει ότι στο προσεχές μέλλον θα μπορεί να επιβραδύνει το πέρασμα του χρόνου και ίσως να αντιστρέφει τη διαδικασία της γήρανσης.   Το βιολογικό αυτό ρολόι «μετράει» τη βιολογική ηλικία των ιστών και των οργάνων. Πολλοί υγιείς ιστοί γερνούν με την ίδια ταχύτητα […]

22.10.2013