μεταβατική περίοδος

Τι συμβαίνει στο σώμα και στην ψυχή των εφήβων;
Παιδί

Τι συμβαίνει στο σώμα και στην ψυχή των εφήβων;

Η εφηβική ηλικία είναι μία σημαντική αναπτυξιακή περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται το πέρασμα του ατόμου από τον κόσμο του παιδιού, με την ανεμελιά και την εξάρτηση, στον κόσμο του ενηλίκου με την υπευθυνότητα και την αυτοδιαχείριση. Η εφηβεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία μακρά μεταβατική περίοδος διάρκειας επτά ως οχτώ ετών ( περίπου από […]

24.05.2012