μεταπτυχιακό

Ιδρύθηκε Σχολή Μοριακής Ιατρικής στη Κύπρο
Βιοτεχνολογία

Ιδρύθηκε Σχολή Μοριακής Ιατρικής στη Κύπρο

Την ίδρυση της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και την έναρξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων MSC και PhD στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής, το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ανακοίνωσαν οι καθηγητές του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου είναι μέρος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τόνισε σε ομιλία του […]

12.03.2012