κρατική χρηματοδότηση

Ε.Σ.Υ. Ο αιώνιος ασθενής σε κρίσιμη πλέον κατάσταση
Υγεία

Ε.Σ.Υ. Ο αιώνιος ασθενής σε κρίσιμη πλέον κατάσταση

Το σύνολο των δομών του Ε.Σ.Υ. κλυδωνίζεται υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και η βιωσιμότητά του πλέον αρχίζει να αμφισβητείται από πολλούς. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαρθρώθηκε στηριγμένο στην βασική αρχή πως η Υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και η πολιτεία οφείλει να το προστατεύσει στα πλαίσια της πολιτικής υγείας καταβάλλοντας το αντίστοιχο οικονομικό […]

31.05.2012