κέντρο εξωσωματικής

ΜΗΤΕΡΑ: Πιστοποίηση της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Good life

ΜΗΤΕΡΑ: Πιστοποίηση της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Με το πρότυπο ISO 9001:2008  που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas, η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.Για την έκδοση του πιστοποιητικού ποιότητας, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος των διαδικασιών λειτουργίας της Μονάδας, o οποίoς ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η λειτουργία της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, με την εφαρμογή […]

26.04.2012