κέντρα υγείαε

Γιατροί από τα Κέντρα Υγείας στο ΠΕΔΥ προκειμένου να καλυφθούν τα κενά
Περίθαλψη & Ασφάλιση

Γιατροί από τα Κέντρα Υγείας στο ΠΕΔΥ προκειμένου να καλυφθούν τα κενά

Παντελή έλλειψη ιατρικού προσωπικού παρουσιάζει ΠΕΔΥ του Άδωνι Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα ο υπουργός να δανείζεται ιατρικό προσωπικό από τα Κέντρα Υγείας για να δείξει ότι ήταν συνεπής στις εξαγγελίες του για άνοιγμα των Πολυϊατρείων. Κατά συνέπεια, τα Κέντρα Υγείας τινάζονται στον αέρα αφού καλύπτουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και έτσι κι αλλιώς δεν διέθεταν το […]

03.04.2014