γύψος

Τα σκάνδαλα…της ημέρας
Υγεία

Τα σκάνδαλα…της ημέρας

Το ΙΚΑ έχει καλλιτέχνες. Και μάλιστα τόσους πολλούς που χρειάστηκαν πάνω από 4 τόνους γύψο για να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν στο μέγιστο τα ταλέντα τους . Τα σκάνδαλα της ημέρας, στο χώρο της υγείας,  έρχονται   και πάλι από τις κεντρικές αποθήκες του ΙΚΑ. Σε αυτές εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες 4 τόνοι γύψου- ορθοπεδικό υλικό για […]

15.03.2012