φυσιολογική εγκυμοσύνη

Ο μύθος: «Η εξωσωματική απέτυχε. Η γυναίκα έμεινε έγκυος από μόνη της».
Εγκυμοσύνη

Ο μύθος: «Η εξωσωματική απέτυχε. Η γυναίκα έμεινε έγκυος από μόνη της».

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας και ζητούν την συνδρομή ενός Γυναικολόγου εξειδικευμένου σε θέματα γονιμότητας προκειμένου να αυξήσουν τα μέλη της οικογένειάς τους. Τα ποσοστά επιτυχίας κάθε μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι συγκεκριμένα και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα την ηλικία της γυναίκας, την τυχόν ύπαρξη ανατομικών ή ορμονολογικών […]

28.05.2012