φοβία

Πως εμφανίζεται η σχολική φοβία
Παιδί

Πως εμφανίζεται η σχολική φοβία

Η πλειονότητα των παιδιών έχει  γενικά μία θετική στάση προς το σχολείο. Ορισμένα όμως παιδιά νιώθουν έντονους και αδικαιολόγητους φόβους για το σχολικό περιβάλλον. Το νευρωσικό αυτό σύνδρομο γνωστό ως σχολική φοβία μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε φάση της σχολικής ζωής και αφορά περίπου το 8% του μαθητικού πληθυσμού. Η φοβία συνήθως εμφανίζεται στη Β΄ […]

24.04.2012