φιλική διάθεση

Γιατί κάποια παιδιά είναι τόσο δημοφιλή;
Παιδί

Γιατί κάποια παιδιά είναι τόσο δημοφιλή;

Κατά τη σχολική ηλικία τα παιδιά παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη δημοτικότητα και την αποδοχή τους από τους άλλους. Κάποια παιδιά είναι δημοφιλή και ιδιαίτερα αποδεκτά και αγαπητά από τους συνομηλίκους τους και κάποια άλλα υφίστανται την κοινωνική απομόνωση και των αποκλεισμό από τις σχολικές δραστηριότητες.Κύρια γνωρίσματα των δημοφιλών παιδιών είναι η έντονη ενεργητικότητά τους […]

03.05.2012