Εθνική Επιτροπή Βιοηθική

Οι  πλαστικές επεμβάσεις  δικαιώνονται από την Εθνική  Επιτροπή Βιοηθική
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι πλαστικές επεμβάσεις δικαιώνονται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθική

Οι  πλαστικές επεμβάσεις και η βελτίωση της σωματικής ικανότητας μέσω της χορήγησης σκευασμάτων, δικαιώνεται από την Εθνική  Επιτροπή Βιοηθικής, πρόεδρος της οποίας είναι ο ομότιμος καθηγητής Γιάννης Παπαδημητρίου και στην πρώτη της συνεδρίαση ασχολήθηκε αποκλειστικά για το εάν και με ποιους τρόπους θα πρέπει να προστατεύεται η δημόσια υγεία όσων αποφασίσουν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους . […]

28.06.2013