εθαισθησία

Γιατί ντρεπόμαστε;
Ψυχολογία

Γιατί ντρεπόμαστε;

Ο εγκέφαλος των ντροπαλών και εσωστρεφών ατόμων ίσως να επεξεργάζεται τον κόσμο διαφορετικά από αυτό των εξωστρεφών ατόμων, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Περίπου ένα 20% των ατόμων γεννιέται με ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, που ονομάζεται Ευαισθησία Αισθητηριακής Αντίληψης και εκδηλώνεται ως μία τάση να είμαστε ανασταλτικοί, ή ακόμα και νευροψυχικοί. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μπορούμε να […]

14.05.2012