ειδίκευση γιατρών

Κλινικές κατάλληλες για την εκπαίδευση και την ειδίκευση των γιατρών
Υγεία & πολιτική

Κλινικές κατάλληλες για την εκπαίδευση και την ειδίκευση των γιατρών

Στην αναγνώριση των κλινικών των Πανεπιστημιακών αλλά και Γενικών Νοσοκομείων ως κατάλληλων για την εκπαίδευση και την ειδίκευση των γιατρών προχώρησε ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας. Ειδικότερα, με αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), αναγνωρίζεται η καταλληλότητα: –         Της Γ΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του […]

09.04.2014