δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες

Τα χρέη του δημοσίου (1,14 δις. ευρώ) πρόβλημα για τις φαρμακευτικές
Υγεία και Οικονομία

Τα χρέη του δημοσίου (1,14 δις. ευρώ) πρόβλημα για τις φαρμακευτικές

Η εγχώρια φαρμακευτική αγορά αναμένεται ότι θα υποστεί περαιτέρω κάμψη των εσόδων της, καθώς οι δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες θα συνεχίσουν να περικόπτονται ώστε να φτάσουν το 1% του ΑΕΠ το 2014, σύμφωνα με τη μελέτη της Hellastat.   Οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων το 2012 διαμορφώθηκαν σε περίπου 6 δισ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 11,5% σε σχέση […]

10.10.2013