διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη

Τι είναι ο προδιαβήτης;
Υγεία

Τι είναι ο προδιαβήτης;

O προδιαβήτης είναι μια κατάσταση κατά την οποία οι τιμές γλυκόζης αίματος ανευρίσκονται πάνω από το φυσιολογικό, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα που να τίθεται η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (Σ.Δ.). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η «είσοδος» προς το Σ.Δ.     
Ποια είναι τα αίτια του προδιαβήτη; Όπως είπαμε, ο προδιαβήτης είναι […]

21.10.2013