ανθρώπινη γλώσσα

Τι προκαλεί την δυσλεξία;
Υγεία

Τι προκαλεί την δυσλεξία;

Διεθνής επιστημονική έρευνα ανακάλυψε την αιτία πρόκλησης της δυσλεξίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές υπεύθυνα για το σύνδρομο είναι τα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. Για την ακρίβεια, η δυσλεξία προκαλείται από τα προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στις ακουστικές και τις γλωσσικές περιοχές του εγκεφάλου, που έχουν ως συνέπεια την ελαττωματική νευρική «καλωδίωση», λένε οι […]

06.12.2013