ανθρώπινη ανάπτυξη

Γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα στα παιδιά;
Παιδί

Γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα στα παιδιά;

Οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ως προς το τι λένε στα παιδιά τους, γιατί ένα και μόνο ψέμα μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πόσο ειλικρινή θα είναι τα ίδια στη ζωή τους. Σύμφωνα με μια έρευνα αμερικανών επιστημόνων, όσο περισσότερα ψέματα ακούει ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να λένε ψέματα και […]

20.06.2014