ανιδιοτελής σχέση

Περισσότερο επιθυμητοί οι ανιδιοτελείς σύντροφοι
Ψυχολογία

Περισσότερο επιθυμητοί οι ανιδιοτελείς σύντροφοι

Η ανιδιοτελής συμπεριφορά μάς κάνει πιο ελκυστικούς στο αντίθετο φύλο Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η ανιδιοτελής συμπεριφορά, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, μπορεί να τους/τις κάνει πιο ελκυστικούς/ες σε ένα πιθανό σεξουαλικό σύντροφο.   Σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε σε 459 φοιτητές, οι νεαρές γυναίκες και οι άντρες ήταν πιο πιθανό […]

06.04.2015