άμυλα

Ποιες παθήσεις προκαλούν ερυγές και ρεψίματα;
Υγεία

Ποιες παθήσεις προκαλούν ερυγές και ρεψίματα;

H ερυγή, όπως επιστημovικά οvoμάζεται το ρέψιμο, οφείλεται στην αποβολή αέρα από το στομάχι μέσω του oισoφάγoυ και του στόματος. Ο αέρας καθώς εξέρχεται μέσω του φάρυγγα είναι δυνατό να κινεί μαλακά μόρια, όπως είναι η γλωττίδα (σταφυλή), και να προκαλεί θόρυβο.   Ανάλογα από την αιτία οι ερυγές μπορεί να ποικίλλουν σε διάρκεια και […]

31.10.2013