Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης

Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης για Παιδιά
Παιδί

Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης για Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της λειτουργίας του Πανελλήνιου Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης για Παιδιά διασυνδέει τα κατά τόπους Κέντρα:ΚΑΚΕ Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας με έδρα την Αθήνα (Μαρούσι, Καρέας) ΚΑΚΕ Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη ΚΑΚΕ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα Εφεδρικό κέντρο λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (disaster recovery area) στο Δ.Α.Α. Ελ. […]

28.03.2012