αλλαγή βαλβίδας μέσω καθετηριασμού

Άλλαξαν την πνευμονική βαλβίδα χωρίς ανοικτό χειρουργείο
Kαρδιά

Άλλαξαν την πνευμονική βαλβίδα χωρίς ανοικτό χειρουργείο

Ασφάλεια και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών με συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες προσφέρει η νέα πρωτοποριακή μέθοδος τοποθέτησης ειδικής βαλβίδας με τη βοήθεια καρδιακού καθετηριασμού που εφαρμόστηκε πρόσφατα στο θεραπευτήριο Υγεία. Η επέμβαση διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς ανοιχτό χειρουργείο σε ασθενή 17 ετών που είχε ήδη υποβληθεί στο παρελθόν σε δύο εγχειρήσεις ανοικτής […]

15.12.2011