αιχμάλωτοι

Η ιατρική περίθαλψη των ασθενών του 1940 από τον Ερυθρό Σταυρό
Υγεία & πολιτική

Η ιατρική περίθαλψη των ασθενών του 1940 από τον Ερυθρό Σταυρό

Στον τομέα της Υγειονομικής Υπηρεσίας, εξαιτίας του αγώνα σε ιδιαίτερα ορεινό έδαφος, αρχικά παρουσιάστηκαν πολλές δυσχέρειες και προβλήματα. Από την Έκθεση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ), από τις 18 Δεκεμβρίου 1940 μέχρι τη διάλυσή του, διαβάζουμε:   «… Η φύσις του εδάφους και η τακτική του πολέμου ιδίως με τας […]

29.10.2013