αίματα καρχαρία

Το αίμα του καρχαρία θεραπεύει τον καρκίνο
Νεοπλασίες

Το αίμα του καρχαρία θεραπεύει τον καρκίνο

Επιστήμονες υποστηρίζουν πως ένας μοναδικός τύπος αντισώματος που εντοπίζεται στο αίμα του καρχαρία μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Εκτιμάται ότι τα αντισώματα IgNAR  που σθναντώνται μόνο στον καρχαρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και να οδηγήσουν σε δημιουργία νέων φαρμάκων για τη νόσο. […]

02.10.2013