αγορές

Υπεύθυνοι καταναλώτες και με ηθική οι νέοι
Good life

Υπεύθυνοι καταναλώτες και με ηθική οι νέοι

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αναδεικνύονται οι νεότεροι καταναλωτές, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, καθώς είναι πιο πιθανόν να επιβραβεύσουν την κοινωνική υπευθυνότητα των εταιρειών.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Nielsen για την εταιρική υπευθυνότητα, οι «ηθικοί καταναλωτές», παγκοσμίως, φαίνεται να αποτελούνται, κυρίως, από τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, συνηθίζουν να συμβουλεύονται […]

28.03.2012