αγωγές

Σε μαζικές αγωγές προχωράει ο ΙΣΑ
Υγεία

Σε μαζικές αγωγές προχωράει ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ καλεί όλους τους ιατρούς – μέλη του να προβούν άμεσα σε δικαστική διεκδίκηση των δεδουλευμένων ιατρικών αμοιβών κατά όλων των ασφαλιστικών ταμείων που εξακολουθούν να τους οφείλουν αμοιβές για τα έτη 2010 και 2011. Εξαιρούνται οι γιατροί που έχουν συνάψει συμβάσεις factoring, καθώς αυτοί έχουν εκχωρήσει το σχετικό δικαίωμα στην Τράπεζα Πειραιώς. Η […]

01.06.2012