Ναρκωτικά -Αλκοόλ

Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης- ΟΚΑΝΑ: «Μένουμε ζωντανοί, έχουμε επιλογή”

Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης-  ΟΚΑΝΑ: «Μένουμε ζωντανοί, έχουμε επιλογή”

Η 7η Μαΐου, έχει θεσπιστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης της Βλάβης, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την  ιδιαίτερη σημασία της φιλοσοφίας της μείωσης βλάβης καθώς και την ανάγκη για καθημερινή πρακτική εφαρμογή της, από τους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, για έναν κόσμο χωρίς εξαρτήσεις.

Ο ΟΚΑΝΑ υποστηρίζει τη μείωση βλάβης, ενεργά, μέσα από τα προγράμματά του, με το μήνυμα «Μένουμε ζωντανοί, έχουμε επιλογή».

Βασικός στόχος της μείωσης βλάβης είναι ο περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με την εξάρτηση, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η φιλοσοφία της μείωσης της βλάβης αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ, στις οποίες ο Οργανισμός από το 2020 δίνει ιδιαίτερη έμφαση, με εντατικοποίηση των δράσεων και σχεδιασμό για δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών.

Τα οφέλη της μείωσης της βλάβης δεν περιορίζονται μόνο στους εξαρτημένους συμπολίτες μας.

Η αποσυμφόρηση των σημείων συγκέντρωσης των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών, η μείωση της παραβατικότητας που συνδέεται με τη χρήση, η διάθεση καθαρών συριγγών -περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την μετάδοση ασθενειών- αποτελούν, μόνο, κάποια από τα άμεσα οφέλη των υπηρεσιών της άμεσης πρόσβασης, που μας αφορούν όλους.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η δυνατότητα δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης, με σκοπό τα εξαρτημένα άτομα να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα στη θεραπεία τους και κατ’ επέκταση στην κοινωνική επανένταξη.

 Στοιχεία Μείωσης Βλάβης του ΟΚΑΝΑ

Παρά τους περιορισμούς και τις δυσκολίες της πανδημίας covid-19 και με απώτερο σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ο Οργανισμός, το 2020, συνέχισε με αμείωτη προσπάθεια τις δράσεις μείωσης της βλάβης.

Πραγματοποιήθηκε αύξηση του ποσοστού διανομής συριγγών και ΚΙΤ ασφαλούς χρήσης σε όλη την επικράτεια, κατά 40,2%, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (66,95% από το 2018 και 13,46% από το 2019), στοχεύοντας στην ασφαλή χρήση και στην εξάλειψη των μεταδιδόμενων νοσημάτων HCV και HIV.

Από τα λειτουργικά στοιχεία του ΟΚΑΝΑ, μέχρι τον Απρίλιο 2021, διαφαίνεται η εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης της βλάβης με τη διανομή περισσότερων από 100.000 συριγγών.

Συγκεκριμένα κατά το α’ 4μήνο του 2021 διανεμήθηκαν 101.869 σύριγγες στην επικράτεια και οι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ πραγματοποίησαν 16.964 επαφές με χρήστες, ξεπερνώντας τη διανομή υγειονομικού υλικού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κατά 2,7 φορές περισσότερο από το 2018 (ποσοστό αύξησης +173%), κατά 1,85 φορές περισσότερο από το 2019 (ποσοστό αύξησης +85%), κατά 1,63 φορές περισσότερο από το 2020 (ποσοστό αύξησης +63%).

Στο πλαίσιο της μείωσης βλάβης εμπεριέχεται και η πρόληψη των θανάτων από υπερβολική δόση ουσιών.

Ο ΟΚΑΝΑ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά για την διεύρυνση της χορήγησης ναλοξόνης, του «αντιδότου» δηλαδή για την υπερδοσολογία, και από τους επαγγελματίες υγείας που δρουν στο πεδίο των εξαρτήσεων.

Η ναλοξόνη μπορεί να αποτρέψει τον θάνατο και να μειώσει την θνησιμότητα, η οποία συνδέεται με την υπερβολική χρήση.

Επιπλέον, η σημαντική ρύθμιση και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), στη χώρα μας, σε πραγματική βάση και με ρεαλιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την ΚΥΑ της 27.04.2020, μπορεί να συμβάλλει και αυτή-ουσιαστικά πλέον-στη μείωση της βλάβης.

Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης, βασιζόμενοι στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα αποτελούν ένα σημείο επίβλεψης και εποπτείας της χρήσης ουσιών των εξαρτημένων ατόμων από εκπαιδευμένο προσωπικό, με στόχο:

-τη μείωση των σοβαρών κινδύνων μετάδοσης ασθενειών,

-την πρόληψη θανάτων από υπερβολική χρήση,

-τη θεραπευτική προσέγγιση των χρηστών,

-τη φροντίδα υγείας και τη διασύνδεση τους με άλλες υπηρεσίες,

-παράλληλα με την αποσυμφόρηση των σημείων συγκέντρωσής τους.

 Τι είναι η μείωσης βλάβης;

Οι υπηρεσίες Μείωσης της Βλάβης – Άμεσης Πρόσβασης παρέχονται από τον ΟΚΑΝΑ σε χρήστες που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων.

Η προσέγγιση των ενεργών χρηστών γίνεται εκτός δομών, στους χώρους συνάθροισής τους (street-work).

Στο επίπεδο της Μείωσης της Βλάβης, πέραν της ευκαιρίας που δίνεται στους ουσιοεξαρτημένους για ένταξή τους σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, τους παρέχεται και ιατρική βοήθεια, καθώς και η δυνατότητα παραπομπής και υποστήριξής τους, στο πλαίσιο άλλων δομών υγείας.

Συγκεκριμένα ο ΟΚΑΝΑ συμβάλλει :

  • Στον περιορισμό της βλάβης που προκαλεί η εξάρτηση.
  • Στη διανομή υλικού προφύλαξης (σύριγγες, προφυλακτικά, kit ασφαλούς χρήσης)
  • στη παροχή υγιεινής, καθαριότητας, φροντίδας υγείας, ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής.
  • Στη πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας (παθολογική, οδοντιατρική, μικροβιολογική κάλυψη).
  • Στην ενημέρωση για θεραπευτικές δυνατότητες ένταξης σε προγράμματα.
  • Στην άμεση πρόσβαση και ένταξη των εξαρτημένων ατόμων σε φαρμακευτικά προγράμματα υποκατάστασης.
  • Στην Άμεση Κοινωνική Παρέμβαση για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών 13-18 ετών και 18-24 ετών που συλλαμβάνονται για πρώτη φορά.
  • Στην άμεση βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη σε συνθήκες κρίσης με την λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 1031.

Ναρκωτικά -Αλκοόλ

20.05.2021

Αλκοολική νόσος του ήπατος: Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Ο αλκοολισμός αποτελεί  ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Ποσοστό 5-10% του πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες κάνει κατάχρηση αλκοόλ. Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί την συχνότερη αιτία κίρρωσης του ήπατος. Ως αλκοολική ηπατοπάθεια (ΑΗ), ορίζεται το σύνολο των κλινικοεργαστηριακών και μορφολογικών διαταραχών του ήπατος που προκύπτουν από την υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος. Η […]

19.05.2021

Το αλκόολ είναι 4 φορές πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα και την παχυσαρκία – Τι έδειξαν έρευνες

Σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα αλκοόλ για τον εγκέφαλο, καθώς ακόμη και η μέτρια κατανάλωση έχει αρνητική επίπτωση σχεδόν σε κάθε εγκεφαλική περιοχή. Η έρευνα, με επικεφαλής τη δρα Άνια Τοπιγουάλα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που προδημοσιεύθηκε στο medRxiv, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», ανέλυσε στοιχεία για 25.378 […]

Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ κάνει κακό στον εγκέφαλο
19.05.2021

Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ κάνει κακό στον εγκέφαλο

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ Χρίστου Λιάπη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια San Diego
17.05.2021

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ Χρίστου Λιάπη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια San Diego

Ένας στους έξι 16χρονους έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας
22.04.2021

Ένας στους έξι 16χρονους έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας

ΚΕΘΕΑ: Δεν είναι «τίτλοι τέλους» η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας αλλά μια νέα αρχή
12.04.2021

ΚΕΘΕΑ: Δεν είναι «τίτλοι τέλους» η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας αλλά μια νέα αρχή

Εστιασμένη προσπάθεια για την αστεγία με πρωτοβουλία του Γ.Γ κ. Γιώργου Σταμάτη
02.04.2021

Εστιασμένη προσπάθεια για την αστεγία με πρωτοβουλία του Γ.Γ κ. Γιώργου Σταμάτη

Ενίσχυση της χρήσης του διαδικτύου και του darknet για την παράνομη αγορά ναρκωτικών στην Ευρώπη
01.04.2021

Ενίσχυση της χρήσης του διαδικτύου και του darknet για την παράνομη αγορά ναρκωτικών στην Ευρώπη

Στη Μ.Ο.Θ.Ε. Αλεξανδρούπολης ο Αντιπρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Αθ. Δημητριάδης
27.03.2021

Στη Μ.Ο.Θ.Ε. Αλεξανδρούπολης ο Αντιπρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Αθ. Δημητριάδης

Ετήσια Έκθεση INCB 2020: Κρυφή επιδημία χρήσης ναρκωτικών από ηλικιωμένους
26.03.2021

Ετήσια Έκθεση INCB 2020: Κρυφή επιδημία χρήσης ναρκωτικών από ηλικιωμένους

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Ομορφιά
4

Γκρίζα μαλλιά: Πώς βοηθούν οι πατάτες στη μείωση των λευκών τριχών

Περισσότερα

16.06.2021

ΕΟΔΥ: 549 νέα κρούσματα – 330 διασωληνωμένοι-13 θάνατοι

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 16 Ιουνίου 2021 (ώρα 15:00). Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 549, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε […]

16.06.2021

Εμβολιασμοί: 51.000 τα ραντεβού από τους 18 -24 ετών

Στην πλατφόρμα των εμβολιασμών η οποία ξεκίνησε σήμερα για την τελευταία ηλικιακή ομάδα στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς. Από σήμερα τα άτομα ηλικίας από 18 έως 24 ετών, θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για να εμβολιαστούν με τα εμβόλια της Phizer, της Moderna και της Johnson & Johnson. […]

Ο ξαφνικός και παράξενος βήχας στα παιδιά
16.06.2021

Ο ξαφνικός και παράξενος βήχας στα παιδιά

Μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών: Διερευνώνται περιστατικά μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα
16.06.2021

Μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών: Διερευνώνται περιστατικά μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς τα παιδιά το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου
16.06.2021

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς τα παιδιά το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου

11ο συνέδριο Future of Healthcare in Greece
16.06.2021

11ο συνέδριο Future of Healthcare in Greece

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του νέου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας Hellenic Digital Health Cluster
16.06.2021

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του νέου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας Hellenic Digital Health Cluster

Νέας γενιάς βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια τοποθετήθηκε στο Metropolitan General
16.06.2021

Νέας γενιάς βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια τοποθετήθηκε στο Metropolitan General

Ηνωμένο Βασίλειο: Κατά 64% πιο μολυσματική η μετάλλαξη Delta
16.06.2021

Ηνωμένο Βασίλειο: Κατά 64% πιο μολυσματική η μετάλλαξη Delta

ΦΣΑ: Τέλος στις 19 Ιουνίου τα δωρεάν self-test από τα φαρμακεία
16.06.2021

ΦΣΑ: Τέλος στις 19 Ιουνίου τα δωρεάν self-test από τα φαρμακεία