Ναρκωτικά -Αλκοόλ

Ένας στους έξι 16χρονους έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας

Έρευνα ΕΠΙΨΥ -Ανησυχητικά τα ευρήματα
Ένας στους έξι 16χρονους έχει κάνει χρήση παράνομης ουσίας

Χρήση κάποιας παράνομης ουσίας έχει κάνει  σχεδόν ένας στους έξι (15,9%) μαθητές 16-18 ετών, σύμφωνα με Πανελλήνια έρευνα του ΕΠΙΨΥ.

Η μεγάλη πλειονότητα αυτών (14,7%) έκανε χρήση κάνναβης και τα 2/3 αυτών (9,7%) έχουν επαναλάβει τη χρήση της, τουλάχιστον τρεις φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία για το σχολικό πληθυσμό και για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως τα ανακοίνωσε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγεία

Το ΕΠΙΨΥ δημοσιοποίησε σήμερα 22-04-2021 τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης (2019) Πανελλήνιας έρευνας στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές.

Η έρευνα διενεργήθηκε την άνοιξη του 2019 σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό  δείγμα 17.733 μαθητών ηλικίας 16-18 ετών, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD, στην τελευταία διεξαγωγή της οποίας συμμετείχαν 35χώρες.

Κάπνισμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έρευνας στην χώρα μας, περισσότεροι από:

-δύο στους 5 (43,4%) μαθητές 16-18 ετών έχουν καπνίσει τσιγάρο έστω και μία φορά στη ζωή τους και ,

ένας στους 7 (14,7%) καπνίζει καθημερινά.

Επίσης,

ένας στους 8 (13,3%) αναφέρει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου κατά την περίοδο της έρευνας και,

ένας στους 10 (9,6%) χρήση θερμαινόμενου τσιγάρου.

Το κάπνισμα φαίνεται να μειώνεται σταθερά μεταξύ των 16χρονων την τελευταία 20ετία αλλά να παραμένει σταθερό μέσα στην τελευταία 8ετία στους εφήβους 17-18 ετών.

Εντούτοις, μέσα στην τελευταία 4ετία πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, διαπιστώνεται αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου στους 16χρονους (από 6,8% σε 11,0% για χρήση τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την έρευνα).

Χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη η Ελλάδα στους 16χρονους καπνιστές

Η χώρα μας εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό 16χρονων καπνιστών συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παρά το γεγονός ότι οι έφηβοι στην Ελλάδα απαντούν σε υψηλότερο ποσοστό ότι έχουν εύκολη πρόσβαση σε τσιγάρα.

Κατανάλωση αλκοόλ

Η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών 16-18 ετών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, ενώ η πλειονότητα – επτά στους 10 (70,2%) – έχουν καταναλώσει αλκοόλ τις 30 τελευταίες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας.

Παράλληλα,

περισσότεροι από 9 στους δέκα (93,4%) αναφέρουν ότι έχουν εύκολη πρόσβαση σε οινοπνευματώδη ποτά και,

-περισσότεροι από ένας στους 3 θεωρούν ακίνδυνο να πίνει κανείς 1-2 ποτά σχεδόν καθημερινά (35,0%).

Διαχρονικά παρατηρείται καθοδική πορεία της κατανάλωσης αλκοόλ που συνεχίζεται και το 2019 η οποία, ωστόσο, δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη μείωση στη μέθη.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης ,ότι:

3 στους 5 μαθητές (62,0%) αναφέρουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ σε χώρους διασκέδασης, τουλάχιστον μία φορά τις 30 τελευταίες ημέρες, αν και η νομοθεσία απαγορεύει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους στους χώρους αυτούς.

Παράλληλα,

ένας στους 6 εφήβους (17,4%) αναφέρουν ότι, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, υπήρξαν επιβάτες σε όχημα του οποίου ο/η οδηγός είχε πιει πολύ.

Σε σύγκριση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, οι έφηβοι στην Ελλάδα αναφέρουν ευκολότερη πρόσβαση στο αλκοόλ και έχουν σε υψηλότερο ποσοστό κάνει ευκαιριακή κατανάλωση, αλλά αναφέρουν σε χαμηλότερο ποσοστό υπερβολική κατανάλωση ή μέθη.

Χρήση παράνομων ουσιών

Χρήση κάποιας παράνομης ουσίας, έστω και μία φορά, έχει κάνει σχεδόν ένας στους 6 (15,9%) μαθητές 16-18 ετών,

-με τη μεγάλη πλειονότητα (14,7%) να έχουν κάνει χρήση κάνναβης και,

τα 2/3 αυτών (9,7%) να έχουν επαναλάβει τη χρήση της, τουλάχιστον τρεις φορές.

Σχεδόν ένας στους 8 (12,9%) μαθητές έχει κάνει χρήση κάποιας εισπνεόμενης ουσίας (πχ κόλλα, βενζίνη), με σκοπό να αλλάξει τη διάθεσή του.

Ο επιπολασμός της χρήσης παράνομων ουσιών δεν έχει αυξηθεί την τελευταία 8ετία (2011-2019).

Εντούτοις μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα σημειώνεται μικρή αύξηση του ποσοστού όσων θεωρούν ακίνδυνη την χρήση κάνναβης καθώς και όσων αναφέρουν επανάληψη της χρήσης της ουσίας μέσα στον τελευταίο χρόνο (από 3,1% σε 4,6%).

Με εξαίρεση τις εισπνεόμενες ουσίες, για τις οποίες η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό χρήσης, σε κανέναν άλλο δείκτη χρήσης ουσιών που εξετάζεται στην έρευνα, οι 16χρονοι στη χώρα μας δεν εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα ESPAD.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) – Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα στα ΜΚΔ αναφέρουν ότι περνούν ένας στους 3 μαθητές (35,3%) 16-18 ετών τις καθημερινές και τρεις στους 5 (58,7%) το Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον, τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα περνά παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια ένας στους 6 μαθητές (17,3%) τις καθημερινές και ένας στους 3 (32,9%) το Σαββατοκύριακο.

Υψηλή βαθμολογία εμφανίζουν σε ειδική Κλίμακα μέτρησης της προσκόλλησης ,περισσότεροι από 2 στους 5 (41,4%) αναφορικά με τα ΜΚΔ και ένας στους 6 (16,5%) αναφορικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Στην χώρα μας, από το 2015 στο 2019 αυξάνεται σημαντικά (από 36,1% σε 43,8%) το ποσοστό των 16χρονων με υψηλή βαθμολογία στην Κλίμακα προσκόλλησης στα ΜΚΔ.

Συγκριτικά με τους εφήβους στις 35 χώρες του Προγράμματος ESPAD, οι έφηβοι στην Ελλάδα βρίσκονται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις μετρήσεις της Κλίμακας προσκόλλησης τόσο για τα ΜΚΔ όσο και για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Στοιχηματισμός

Σχεδόν δύο στους 5 μαθητές (37,8%) 16-18 ετών, κυρίως αγόρια, αναφέρουν ότι, κατά τους τελευταίους 12 μήνες από τη διεξαγωγή της έρευνας, έπαιξαν/στοιχημάτισαν χρήματα , σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι, τουλάχιστον μία φορά.

Ένας στους 7 μαθητές (14,1%) αναφέρει ότι στοιχημάτισε χρήματα 2-4 φορές το μήνα ενώ ένας στους 20 (5,0%) ότι στοιχημάτισε2-3 φορές την εβδομάδα ή περισσότερο.

Επιπλέον εκτιμάται, σύμφωνα με ειδική κλίμακα, ότι μεταξύ των μαθητών που στοιχηματίζουν, περισσότεροι από ένας στους 5 (22,8%) βρίσκονται σε κίνδυνο για παθολογική ενασχόληση με το στοιχηματισμό , ενώ ένας στους 16 (6,3%) έχει ήδη παθολογική ενασχόληση.

Ένας στους 4 εφήβους αναφέρει ότι στοιχηματίζει σε Πρακτορεία και ένας στους 18 ότι στοιχηματίζει μέσω διαδικτύου.

Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό εφήβων, μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στην Έρευνα, οι οποίοι αναφέρουν ότι στοιχημάτισαν χρήματα τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες, σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι.

 Στη βάση των παραπάνω ευρημάτων, η Ομότιμη  Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, υπεύθυνη του ελληνικού σκέλους της έρευνας στο ΕΠΙΨΥ, κ. Ά. Κοκκέβη επισημαίνει:

«Η Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (Έρευνα ESPAD-Ελλάδα) αποτελεί εδώ και 35 χρόνια (1984-2019) πολύτιμη πηγή επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών για την έκταση, τη φύση και την εξέλιξη των συμπεριφορών αυτών στο χρόνο.

Στοιχεία που αποτελούν ανεκτίμητο οδηγό για το σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών πρόληψης στη χώρα μας, καθώς και για την αξιολόγησή τους.

Από τα ευρήματα της πιο πρόσφατης έρευνας ESPAD (2019) και τις συγκρίσεις τους με αυτά των προηγούμενων ερευνών τεκμηριώνεται ότι οι πολιτικές πρόληψης που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αποδίδουν, αφού οι καμπύλες του καπνίσματος και της χρήσης αλκοόλ εμφανίζουν καθοδική πορεία ενώ η χρήση παράνομων ουσιών φαίνεται να σταθεροποιείται, ή και να εμφανίζει τάσεις περιορισμού.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των παρεμβάσεων πρόληψης, αναδεικνύοντας και τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο, όπως στις νέες εξαρτήσεις (ηλεκτρονικό τσιγάρο, ηλεκτρονικός τζόγος) καθώς και στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η εφηβεία αποτελεί την κρίσιμη ηλικιακή περίοδο ευαλωτότητας.

Τα ευρήματα της έρευνας μάς πληροφορούν όχι μόνο για την έκταση και τους παράγοντες διάδοσης των συμπεριφορών κινδύνου στην ηλικιακή αυτή ομάδα αλλά και για τους παράγοντες που αυξάνουν την ευαλωτότητα καθώς και για εκείνους που θωρακίζουν τους εφήβους ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς – σωματικά και ψυχικά – ενήλικες».

Η Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές» διενεργείται ανελλιπώς ανά 4ετία από το 1984, αρχικά από την Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και ακολούθως το ΕΠΙΨΥ και είναι η μόνη στη χώρα μας η οποία εστιάζει στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά -πιο πρόσφατα- και σε άλλες αναδυόμενες εξαρτητικές συμπεριφορές.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 αποτελεί σκέλος της γνωστής Πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD.

Η έρευνα πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και η μεθοδολογία της βασίζεται στο πρωτόκολλο της πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD (www.espad.org).

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω χορήγησης ανώνυμου ερωτηματολογίου στη σχολική τάξη.

Το 2019 συμμετείχε στην Έρευνα πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 17.733 μαθητών ηλικίας 16-18 ετών, από 351 Ενιαία Λύκεια και ΕΠΑΛ.

Η Έρευνα έλαβε μερική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, το EuropeanMonitoringCentreforDrugsandDrugAddiction (EMCDDA) και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Η πλήρης Έκθεση των αποτελεσμάτων και σχετικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ, στο σύνδεσμο: https://www.epipsi.gr/index.php/research/96-ereuna-espad.

Στην εφαρμογή Visual Data της αρχικής σελίδας του ΕΠΙΨΥ, οι επισκέπτες θα μπορούν πλέον να επιλέγουν και να οπτικοποιούντα δεδομένα για βασικούς δείκτες των ερευνών ESPAD για το σύνολο της χώρας, αλλά και ξεχωριστά -όπου υπάρχουν τέτοια δεδομένα-για τα γεωγραφικά στρώματα, τις περιφέρειες και τους νομούς.

Πληροφορίες:

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών & Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ) Ιστοσελίδα: www.epipsi.gr|Ε-mail: [email protected]|Τηλ: 210 6170804-5

https://www.facebook.com/EPIPSI.UMHRI

Οι συγκρίσεις από το 2015 στο 2019 περιορίζονται στους 16χρονους καθώς το 2015 η έρευνα, για οικονομικούς λόγους, διενεργήθηκε μόνο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Ναρκωτικά -Αλκοόλ

17.01.2022

Omicron και «Dry January»: Συμβουλές για το πώς να πετύχετε κατά τη διάρκεια του κύματος

Φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1 στους 6 ενήλικες που καταναλώνουν αλκοόλ σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στο «Dry January», ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε για πρώτη φορά εκεί το 2013. Αυτό ανέρχεται σε σχεδόν 8 εκατομμύρια ενήλικες και μια αύξηση 22% , σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με το Alcohol Change UK , την κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση που […]

15.12.2021

Χορήγηση της «ναλοξόνης» σε ουσιοεξαρτώμενους με υπουργική απόφαση

Υπογράφηκε υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της φαρμακευτικής ουσίας «ναλοξόνη», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη πραγματοποίησαν συνάντηση με: τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, Αθανάσιο Θεοχάρη και τον πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ Χρήστο […]

Το αλκοόλ προκαλεί αύξηση των καρδιακών παλμών
15.12.2021

Το αλκοόλ προκαλεί αύξηση των καρδιακών παλμών

Μελέτη: Η χρήση κάνναβης συνδέεται κακής ποιότητας ύπνο
09.12.2021

Μελέτη: Η χρήση κάνναβης συνδέεται κακής ποιότητας ύπνο

Η κάνναβη επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος -Πιθανώς και τους απογόνους
06.12.2021

Η κάνναβη επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος -Πιθανώς και τους απογόνους

ΗΠΑ: Κοντά στην νίκη κατά της μάστιγας των «ναρκομανών με συνταγή»
25.11.2021

ΗΠΑ: Κοντά στην νίκη κατά της μάστιγας των «ναρκομανών με συνταγή»

Tι συμβαίνει στο σώμα σας όταν κόψετε το αλκοόλ για 30 ημέρες
22.11.2021

Tι συμβαίνει στο σώμα σας όταν κόψετε το αλκοόλ για 30 ημέρες

Συνεργασία του Δήμου Μεταμόρφωσης με το ΚΕΘΕΑ
19.11.2021

Συνεργασία του Δήμου Μεταμόρφωσης με το ΚΕΘΕΑ

Η άσκηση μπορεί να μειώσει την επιθυμία των μαθητών για αλκοόλ
02.11.2021

Η άσκηση μπορεί να μειώσει την επιθυμία των μαθητών για αλκοόλ

Αυτό το ναρκωτικό μετατρέπει τους νέους σε ζόμπι: Παρασκευάζεται από εξάρτημα αυτοκινήτου (βίντεο)
27.10.2021

Αυτό το ναρκωτικό μετατρέπει τους νέους σε ζόμπι: Παρασκευάζεται από εξάρτημα αυτοκινήτου (βίντεο)

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Φάρμακα
3

ΕΜΑ: Εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο για διασωληνωμένους με λοίμωξη COVID-19

Παιδί
4

Πότε και με ποια εμβόλια θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών

Περισσότερα

24.01.2022

Σοβαρά προβλήματα μετακίνησης των ασθενοφόρων λόγω των χιονισμένων δρόμων

Πολύ μεγάλη ανησυχία προκαλεί η αδυναμία πολλών ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ να προσεγγίσουν πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου, λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται πλήρης αδυναμίας πρόσβασης των ασθενών, ενώ προβληματική είναι και η πρόσβασή τους στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Όπως αναφέρουν διασώστες, μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων, βρίσκονται εγκλωβισμένα, μαζί με άλλα αυτοκίνητα, στους χιονισμένους δρόμους της Αττικής. […]

24.01.2022

Απροσπέλαστα νοσοκομεία λόγω του χιονιά

Εικόνες που προκαλούν απελπισία δίνει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος από τα νοσοκομεία της Αττικής εν μέσω κακοκαιρίας. Στο έλεος του χιονιά όπως λέει είναι τα νοσοκομεία καθώς λόγω της χιονόπτωσης πολλοί υγειονομικού δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, και όσοι εργάζονταν ήδη από χθες αναγκάστηκαν να μείνουν και σήμερα σερί με αποτέλεσμα να […]

Το αναισθητικό και ψυχαγωγικό φάρμακο κεταμίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης
24.01.2022

Το αναισθητικό και ψυχαγωγικό φάρμακο κεταμίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης

Γεωγραφική κατανομή: 6.220 κρούσματα στην Αττική -1.818 στην Θεσσαλονίκη
24.01.2022

Γεωγραφική κατανομή: 6.220 κρούσματα στην Αττική -1.818 στην Θεσσαλονίκη

EMA: Ως τα τέλη Ιανουαρίου η απόφαση για το χάπι της Pfizer
24.01.2022

EMA: Ως τα τέλη Ιανουαρίου η απόφαση για το χάπι της Pfizer

EMA: Ενέκρινε την αύξηση της παραγωγής του εμβολίου “Vaxzevria” της AstraZeneca
24.01.2022

EMA: Ενέκρινε την αύξηση της παραγωγής του εμβολίου “Vaxzevria” της AstraZeneca

Μανωλόπουλος για το «χάπι βιασμού»: Μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο
24.01.2022

Μανωλόπουλος για το «χάπι βιασμού»: Μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο

COVID-19: 19.075 νέα κρούσματα – 655 διασωληνωμένοι – 111 νέοι θάνατοι
24.01.2022

COVID-19: 19.075 νέα κρούσματα – 655 διασωληνωμένοι – 111 νέοι θάνατοι

Α. Γκεμπρεγέσους: Συνεργασία για να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας
24.01.2022

Α. Γκεμπρεγέσους: Συνεργασία για να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας

Πρόεδρος Π. Φ. Σ.: Σοβαρές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα
24.01.2022

Πρόεδρος Π. Φ. Σ.: Σοβαρές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα