Παιδί

Πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους κατά  τη διάρκεια της πανδημίας

Η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, και ο όρος ‘επιδημία’ χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την δραματική αύξηση του επιπολασμού της τα τελευταία 30-40 χρόνια.

Σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η επίπτωση της παχυσαρκίας τριπλασιάστηκε από το 1975 μέχρι σήμερα. 

Περισσότεροι από 1,9 δισεκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως είναι υπέρβαροι, και,

-650 εκατομμύρια είναι παχύσαρκοι.

-Επίσης, τουλάχιστον 2.8 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν λόγω των επιπλοκών της παχυσαρκίας.

Η παχυσαρκία κατά την παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί επίσης ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ουαιώνα:

-41 εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας  (<5 ετών) είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα,

-340 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-19 ετών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, και,

-124 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι είναι παχύσαρκοι.

Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είναι πιθανόν να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες, και είναι πιο πιθανόν να αναπτύξουν σε νεαρότερη ηλικία νοσήματα που οδηγούν σε πρώιμη θνησιμότητα.

Εκτός από την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, η παχυσαρκία ευθύνεται και για ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό των δαπανών της δημόσιας υγείας.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας παγκοσμίως είναι περίπου 2,0 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή 2,8% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο είναι σχεδόν αντίστοιχο με τον παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο που έχουν:

-το κάπνισμα (2,9%) ή,

-η ένοπλη βία (2.8%).

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και μαζικών δεδομένων (Big Data) προσφέρει την προοπτική μιας πιο αποτελεσματικής και εξατομικευμένης πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους“, αναφέρει η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας,  Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια κλινικών και ερευνητικών δράσεων που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με μεγάλα κέντρα της Ευρώπης.

Όπως τόνισε η κ. Χαρμανδάρη, “η πρώτη δράση ξεκίνησε το 2013 με το Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία’’ και σύνθημα “Χάνω Βάρος – Κερδίζω Ζωή”, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους”.

Με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αναπτύχθηκε η Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εφαρμογή:

Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και  Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία”, για την καταγραφή των παιδιών και εφήβων πανελλαδικά, καθώς και για την καθοδήγηση Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών σχετικά με τη διακίνηση και αντιμετώπισή τους.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από τη σελίδα https://app.childhood-obesity.gr/.

Σημαντική ήταν η διάκριση του έργου αυτού με την απονομή του βραβείου BRONZE στην κατηγορία “e-Health / Η1.1 Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών” στα Healthcare Business Awards 2016.

Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα των  εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης που ακολουθούν στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος,  βραβεύθηκε με τα βραβεία:

-PLATINUM&GOLD στην κατηγορία Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία στα HealthcareBusiness Awards 2020.

Η συνέχιση του έργου υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ευφυών Πολυεπίπεδων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εξειδικευμένων Αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για την Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Βασικά καινοτόμα αντικείμενα του έργου είναι:

-η συλλογή και ανάλυση κλινικών,

-αιματολογικών,

-βιοχημικών,

-ενδοκρινολογικών και,

-γενετικών δεδομένων ασθενών με παχυσαρκία,

με σκοπό την ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων για την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε παιδιά και εφήβους.

Το έργο αυτό βραβεύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής με το Βραβείο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ».

Πρόσφατη έκθεση του ΠΟΥ τονίζει την αναγκαιότητα:

-δημιουργίας αξιόπιστων συστημάτων αντικειμενικής παρακολούθησης και,

-καταγραφής συμπεριφορών των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία, καθώς και,

-αξιολόγησης των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή της.

Το Πρόγραμμα «Big data against childhood Obesity» (Δεδομένα μεγάλης κλίμακας κατά της παιδικής παχυσαρκίας) χρηματοδοτήθηκε από το HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Στόχος του έργου ήταν η συλλογή με αντικειμενικό τρόπο (με τη χρήση αδρανειακών αισθητήρων και GPS, μέσω έξυπνων κινητών και επιταχυνσιομέτρων) δεδομένων :

-διατροφής,

-φυσικής δραστηριότητας και ύπνου, καθώς και,

-στοιχείων που αφορούν στο περιβάλλον στο οποίο ζουν παιδιά και έφηβοι, προκειμένου να αναπτυχθούν υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης συμπεριφορών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παχυσαρκίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε τα αποτελέσματα του έργου BigO στον ιστότοπό της (https://cordis.europa.eu/article/id/430587-big-data-joins-fight-against-childhood-obesity?WT.mc_id=exp).

Σε μελέτη αξιολόγησης με την χρήση τεχνολογιών E-Health των παρεμβάσεων που αφορούν στον τρόπο ζωής παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ιατρείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους Σώματος, στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, διαπιστώθηκε :

ημαντική μείωση του δείκτη μάζας σώματος σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Τα ευρήματα αυτά είναι σημαντικά, δεδομένου ότι η πανδημία:

-επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και τρόπο ζωής των παιδιών και εφήβων (π.χ. κατ’ οίκον εκπαίδευση, άμεση πρόσβαση σε τροφή, αύξηση του χρόνου έκθεσης σε οθόνες, περιορισμένη σωματική δραστηριότητα), οι οποίες γενικά προάγουν την πρόσληψη βάρους.

Σε αυτή την νέα δύσκολη και πρωτόγνωρη πραγματικότητα, η σταθεροποίηση του σωματικού βάρους των παιδιών και εφήβων που παρακολουθούνται στο Ιατρείο τους, επισφραγίζει την αποτελεσματικότητα του εξατομικευμένου προγράμματος :

-διατροφής,

-άσκησης και ,

-ψυχολογικής παρέμβασης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας που εφαρμόζουν.

Η κ. Χαρμανδάρη εξέφρασε την πεποίθηση ότι :

-η καταγραφή,

-πρόληψη,

-εξατομικευμένη αντιμετώπιση και,

-διαχρονική παρακολούθηση όλων των παιδιών και εφήβων,

-με την χρήση ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων ,

μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, και απηύθυνε πρόσκληση προς την Ιατρική Κοινότητα, και ιδιαίτερα προς τους Παιδιάτρους και Γενικούς Ιατρούς, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή με την καταγραφή παιδιών και εφήβων στο Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία (https://app.childhood-obesity.gr/).

Παιδί

26.05.2022

Nοσοκομείο Παίδων: Νεογέννητο πνίγηκε με το γάλα του και πέθανε

Μια τραγική καταγγελία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Πατέρας αποκάλυψε πως το νεογέννητο παιδί του πέθανε μέσα στο νοσοκομείο Παίδων, καθώς πνίγηκε με το γάλα του. Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, οι γονείς έχουν καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο του μόλις λίγων ημερών νεογέννητου βρέφους τους μέσα σε […]

23.05.2022

«Τέλος» στο χάρτινο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού – Διαθέσιμο από σήμερα το Ψηφιακό

Από σήμερα οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακό βιβλιάριο υγείας για τα παιδιά τους, ενώ τέθηκε σε λειτουργία για χρήση και το Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών Παιδιών και Εφήβων. Έτσι οι γονείς και οι παιδίατροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα της υγείας των παιδιών. Ειδικότερα, αναφορικά με κάθε υπηρεσία: Με την ψηφιοποίηση […]

Κοριτσάκι 2,5 ετών ήπιε υγρό καθαρισμού και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ
15.05.2022

Κοριτσάκι 2,5 ετών ήπιε υγρό καθαρισμού και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Πόσο φαγητό πρέπει να τρώνε τα παιδιά από την ηλικία 1 έως 5 ετών
10.05.2022

Πόσο φαγητό πρέπει να τρώνε τα παιδιά από την ηλικία 1 έως 5 ετών

Πώς και πότε πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά για το σεξ
30.04.2022

Πώς και πότε πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά για το σεξ

Eurostat: Η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση στις γεννήσεις το 2020 στην ΕΕ
28.04.2022

Eurostat: Η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση στις γεννήσεις το 2020 στην ΕΕ

Παιδίατροι για ηπατίτιδα στην Ελλάδα: «Περιμένουμε κρούσματα και στην χώρα μας» – Τα συμπτώματα
28.04.2022

Παιδίατροι για ηπατίτιδα στην Ελλάδα: «Περιμένουμε κρούσματα και στην χώρα μας» – Τα συμπτώματα

Οξεία ηπατίτιδα στα παιδιά: Τα συμπτώματα & τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς
26.04.2022

Οξεία ηπατίτιδα στα παιδιά: Τα συμπτώματα & τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Διαχειριστείτε το βάρος του παιδιού σας με ισορροπημένη διατροφή
18.04.2022

Διαχειριστείτε το βάρος του παιδιού σας με ισορροπημένη διατροφή

ΓΓ υπ.Παιδείας – Α.Κόπτσης: «Χωρίς self test αλλά με μάσκες η επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά το Πάσχα»
14.04.2022

ΓΓ υπ.Παιδείας – Α.Κόπτσης: «Χωρίς self test αλλά με μάσκες η επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά το Πάσχα»

Δημοφιλή

Healthy pets
1

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
2

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
3

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Υγεία & πολιτική
4

Θ.Πλεύρης: Έρχεται διάταξη για την απόλυση των ανεμβολίαστων υγειονομικών – «Ριψάσπιδες που αρνούνται την επιστήμη»

Περισσότερα

27.05.2022

Ευλογιά των πιθήκων: Σε κοινές προμήθειες φαρμάκων κατέληξε η ΕΕ

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα συμβόλαια με δύο εταιρείες για κοινά φάρμακα κατά της νέας επιδημίας.

27.05.2022

Covid-19: H Βόρεια Κορέα προετοιμαζόταν για το ξέσπασμα εισάγοντας μάσκες, αναπνευστήρες και εμβόλια από Κίνα

Σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Πεκίνο

6 πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν έξαρση της ψωρίασης
27.05.2022

6 πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν έξαρση της ψωρίασης

Αυτή είναι η εκπληκτική βιταμίνη που περιέχει το βούτυρο
27.05.2022

Αυτή είναι η εκπληκτική βιταμίνη που περιέχει το βούτυρο

Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση πανδημίας ευλογιάς των πιθήκων πριν ένα χρόνο: «4 δισ. κρούσματα και 270 εκατ. νεκροί»!
27.05.2022

Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση πανδημίας ευλογιάς των πιθήκων πριν ένα χρόνο: «4 δισ. κρούσματα και 270 εκατ. νεκροί»!

Γερμανία: Εντοπίστηκε εστία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων – Εξάπλωση νέων ασθενειών
26.05.2022

Γερμανία: Εντοπίστηκε εστία της αφρικανικής πανώλης των χοίρων – Εξάπλωση νέων ασθενειών

Ο κορωνοϊός στην Ελλάδα: 4.048 τα νέα κρούσματα – Πού εντοπίζονται (φώτο)
26.05.2022

Ο κορωνοϊός στην Ελλάδα: 4.048 τα νέα κρούσματα – Πού εντοπίζονται (φώτο)

Κίνα: Η Σανγκάη οδεύει προς την έξοδο από το lockdown – Νέα σχέδια για ελευθερία
26.05.2022

Κίνα: Η Σανγκάη οδεύει προς την έξοδο από το lockdown – Νέα σχέδια για ελευθερία

Αφυδάτωση: Δέκα σημάδια που σου «χτυπούν καμπανάκι»
26.05.2022

Αφυδάτωση: Δέκα σημάδια που σου «χτυπούν καμπανάκι»

Nοσοκομείο Παίδων: Νεογέννητο πνίγηκε με το γάλα του και πέθανε
26.05.2022

Nοσοκομείο Παίδων: Νεογέννητο πνίγηκε με το γάλα του και πέθανε