Παιδί

Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στα παιδιά και τους εφήβους

Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στα παιδιά και τους εφήβους

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα είναι πρόδρομα αδιαφοροποίητα κύτταρα, ικανά να δώσουν γένεση σε όλα τα κύτταρα του αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήματος, μέσω πολλαπλασιασμού, διαφοροποίησης και ωρίμανσης.

Για να αποφευχθεί η αποθεματική «εξάντλησή» τους, είναι επιπλέον ικανά να αυτοανανεώνονται μέσω ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης κι ως εκ τούτου, να αποφεύγεται ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους που οδηγεί σε νεοπλασία.

Μεταμόσχευση των Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων

Η Μεταμόσχευση των Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων αποτελεί σήμερα μια σύγχρονη, καθιερωμένη, αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση διαφόρων, σοβαρών :

-νεοπλασματικών και,

γενετικών αιματολογικών νοσημάτων των παιδιών και των εφήβων.

Το φάσμα των μεταμοσχεύσεων έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά με τη χρήση εναλλακτικών δοτών και μοσχευμάτων κι ως εκ τούτου, πολλοί παιδιατρικοί ασθενείς σήμερα ιώνται με την εφαρμογή αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας.

Υπάρχουν δύο είδη μεταμόσχευσης:

  • η αλλογενής κατά την οποία γίνεται μεταφορά αιμοποιητικών κυττάρων από ένα υγιές άτομο (δότης), γενετικά συμβατό ή γενετικά όμοιο, προς τον πάσχοντα (λήπτης). Στόχος είναι η αντικατάστασή του παθολογικού μυελού του ασθενούς από ένα νέο, υγιές αιμοποιητικό σύστημα.
  • η αυτόλογη κατά την οποία τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του ασθενούς ΑΑΚ αφαιρούνται, συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταψύχονται, και στη συνέχεια, αφού χορηγηθεί στον ασθενή Μεγα-Χημειοθεραπεία για την καταστροφή του νεοπλασματικού του νοσήματος, τα αιμοποιητικά κύτταρα αποψύχονται και του επανεγχέονται.

Αυτόλογη μεταμόσχευση στα παιδιά & τους εφήβους

Σήμερα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και πολλές μορφές καρκίνου θεραπεύονται.

Όμως ένας αριθμός ασθενών, παρά την αρχική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, υποτροπιάζουν ή εμφανίζουν ανθεκτική νόσο με πολύ πτωχή πρόγνωση.

Σε αυτούς τους ασθενείς εφαρμόζεται η χορήγηση μεγαθεραπείας για να υπερκερασθεί η αντίσταση των καρκινικών κυττάρων, σε δόσεις μη αναστρέψιμης αιματολογικής τοξικότητας, αλλά μέσα σε αποδεκτά όρια τοξικότητας, όσον αφορά στα υπόλοιπα ζωτικά όργανα και στη συνέχεια διασώζεται η αιμοποίηση του ασθενούς με αυτόλογο αιμοποιητικό μόσχευμα, το οποίο έχει συλλεγεί από τον ασθενή και καταψυχθεί πριν τη χορήγηση της μεγαθεραπείας.

Οι πηγές των ΑΑΚ (αιμοποιητικά μοσχεύματα) είναι:

-ο μυελός των οστών,

-το περιφερικό αίμα και,

-το ομφαλοπλακουντιακό αίμα.

Ο μυελός των οστών αποτελεί το εργοστάσιο παραγωγής του αίματος μας, είναι ένα τρισδιάστατο πλέγμα από:

-ινίδια,

-αγγεία,

-κύτταρα &, διάφορες ουσίες, μεταξύ των οστικών δοκίδων και μέσα στις νησίδες του πλέγματος βρίσκονται, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται οι αιμοποιητικές κυτταρικές προβαθμίδες που δίνουν γένεση όλων των κυττάρων του αίματος μας, των λευκών αιμοσφαιρίων, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων.

Ποιες οι ενδείξεις της αυτόλογης μεταμόσχευσης;

Η καταγραφή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των μεταμοσχεύσεων EBMT (European Bone Marrow Transplantation) αποτελεί σημαντική πηγή στοιχείων που αφορά τις ενδείξεις, τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου και την έκβαση των νοσημάτων που αντιμετωπίζονται με αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Στις αρχές του 2018, στο αρχείο του EBMT έχουν καταγραφή 17,159 αυτόλογες μεταμοσχεύσεις που αφορούν συμπαγείς όγκους σε παιδιά και εφήβους από 390 μεταμοσχευτικά κέντρα σε 43 χώρες.

Γενικά, για τα παιδιά με συμπαγείς όγκους, το νευροβλάστωμα & το σάρκωμα Ewing και ορισμένοι όγκοι εγκεφάλου έχουν απόλυτη ένδειξη Μεγαθεραπείας και αυτόλογης μεταμόσχευσης με αυξανόμενη τάση στην εφαρμογή διαδοχικών μεταμοσχεύσεων.

Όσον αφορά τα λεμφώματα η αυτόλογη μεταμόσχευση συστήνεται σε ανθεκτικές μορφές ή μετά από υποτροπές.

Συμπερασματικά

Η αυτόλογη μεταμόσχευση σήμερα είναι ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και διαθέσιμη για πληθώρα ασθενών, με ποικίλα νεοπλασματικά νοσήματα.

Η επιτυχής πορεία, ενισχύει τη χρήση της αυτόλογης σαν μια ελκυστική, πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα δοκιμής θεραπειών κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας.

Μελλοντικά, η βελτιωμένη αντίληψη, η κατανόηση της γενετικής και της μοριακής φύσης των νεοπλασματικών νοσημάτων θα μας επιτρέψει να μεταβούμε από την παραδοσιακή ακτινοχημειοθεραπεία σε πιο στοχευμένες ανοσοθεραπείες και με τη συνεπικουρία της αυτόλογης μεταμόσχευσης, στην επίτευξη της ίασης του παιδιού με καρκίνο.

Παιδί

09.12.2021

Ακοή: Απαραίτητη η εξέταση ακοής σε κάθε νεογέννητο

Ειδικοί εκτιμούν ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προλάβει πιθανή καθυστέρηση στην ομιλία και στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Στην Αμερική τρία στα χίλια μωρά έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ακοής, και, -το 90% των παιδιών αυτών γεννήθηκαν από γονείς που δεν είχαν κανένα πρόβλημα ακοής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συνετέλεσε ώστε σήμερα από το […]

09.12.2021

Κρεατάκια: Πότε πρέπει να βγάλει το παιδί μου;

Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις  (κρεατάκια)  είναι λεμφικός ιστός  που μαζί με τις αμυγδαλές αποτελούν μέρος  του αμυντικού συστήματος του οργανισμού (ανοσοποιητικό σύστημα). Βρίσκονται στο οπίσθιο τοίχωμα  της μύτης, περιοχή η οποία ονομάζεται ρινοφάρυγγας. Τα κρεατάκια συνήθως δεν είναι ορατά από το στόμα όπως είναι οι αμυγδαλές. “Στην παιδική ηλικία που τα παιδιά πρωτοέρχονται σε επαφή με μικρόβια […]

Πότε και με ποια εμβόλια θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών
07.12.2021

Πότε και με ποια εμβόλια θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών

Μηδενικοί θάνατοι από COVID μεταξύ υγιών παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών στην Γερμανία δείχνουν μελέτες
07.12.2021

Μηδενικοί θάνατοι από COVID μεταξύ υγιών παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών στην Γερμανία δείχνουν μελέτες

Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζετε
07.12.2021

Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα μωρά αρχίζουν να έχουν αίσθηση του χιούμορ από τον πρώτο μήνα
07.12.2021

Τα μωρά αρχίζουν να έχουν αίσθηση του χιούμορ από τον πρώτο μήνα

Στις αρχές του 2022 τα εμβόλια κατά της COVID -19 για παιδιά 5-11 ετών
06.12.2021

Στις αρχές του 2022 τα εμβόλια κατά της COVID -19 για παιδιά 5-11 ετών

Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο άργησε να εμβολιάσει τα παιδιά;
06.12.2021

Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο άργησε να εμβολιάσει τα παιδιά;

Φόβοι για παγκόσμια έξαρση της ιλαράς καθώς η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει τους παιδικούς εμβολιασμούς
04.12.2021

Φόβοι για παγκόσμια έξαρση της ιλαράς καθώς η πανδημία COVID-19 έχει διαταράξει τους παιδικούς εμβολιασμούς

Σύνδρομο βραχέος εντέρου: Διαχείριση παιδιών
03.12.2021

Σύνδρομο βραχέος εντέρου: Διαχείριση παιδιών

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Φάρμακα
3

ΕΜΑ: Εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο για διασωληνωμένους με λοίμωξη COVID-19

Παιδί
4

Πότε και με ποια εμβόλια θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών

Περισσότερα

09.12.2021

Ο ΟΗΕ λέει «όχι» στον καταναγκαστικό εμβολιασμό

Η υποχρέωση εμβολιασμού οφείλει να επιβάλλεται πάντα με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο καταναγκαστικός εμβολιασμός δεν είναι ποτέ αποδεκτός, προειδοποίησε η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του Ανθρώπου. Όπως αναφέρει: «οι εντολές εμβολίων πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη διάκρισης, και σε […]

09.12.2021

Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως στις ΜΕΘ πεθαίνουν περισσότεροι εμβολιασμένοι παρά ανεμβολίαστοι

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2021, τα επίσημα στοιχεία στην ιστοσελίδα https://www.2dype.gov.gr/dimosia-ygeia/item/2021-10-05-stoixeia-covid-19-nosokomeia-2-ype δείχνουν πως πεθαίνουν περισσότεροι εμβολιασμένοι παρά ανεμβολίαστοι.  (αν δεν τα κατεβάσουν σύντομα) Δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός, η ενημέρωση πρέπει να είναι ελεύθερη και να αποτυπώνει την πραγματικότητα.  Μια απάντηση από τους “απόντες υπευθύνους”, σε ότι αφορά τα στοιχεία αυτά, θα έπρεπε να […]

Πανδημία: Οδηγίες για ασφαλή σεξουαλική δραστηριότητα
09.12.2021

Πανδημία: Οδηγίες για ασφαλή σεξουαλική δραστηριότητα

Μειώνεται στους 3 μήνες η διάρκεια του πιστοποιητικού νόσησης
09.12.2021

Μειώνεται στους 3 μήνες η διάρκεια του πιστοποιητικού νόσησης

ΠΟΥ: Η Όμικρον πιο μεταδοτική από τη Δέλτα αλλά με ηπιότερα συμπτώματα
09.12.2021

ΠΟΥ: Η Όμικρον πιο μεταδοτική από τη Δέλτα αλλά με ηπιότερα συμπτώματα

Ηλ. Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε σήμερα για την Όμικρον μέσα από 14 ερωτήσεις και απαντήσεις
09.12.2021

Ηλ. Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε σήμερα για την Όμικρον μέσα από 14 ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια πρωτεΐνη του SARS-CoV-2 προστατεύει τον ιό από το ανοσοποιητικό σύστημα;
09.12.2021

Ποια πρωτεΐνη του SARS-CoV-2 προστατεύει τον ιό από το ανοσοποιητικό σύστημα;

Μπορεί η ώρα του εμβολιασμού να επηρεάσει την απόκριση αντισωμάτων;
09.12.2021

Μπορεί η ώρα του εμβολιασμού να επηρεάσει την απόκριση αντισωμάτων;

Θα χρειαστούμε νέα εμβόλια ειδικά για το στέλεχος Όμικρον;
09.12.2021

Θα χρειαστούμε νέα εμβόλια ειδικά για το στέλεχος Όμικρον;

Ακοή: Απαραίτητη η εξέταση ακοής σε κάθε νεογέννητο
09.12.2021

Ακοή: Απαραίτητη η εξέταση ακοής σε κάθε νεογέννητο