Παιδί

Πώς τα παιδιά γνωρίζουν ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες κοινωνικά αποδεκτές

Πώς τα παιδιά γνωρίζουν ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες κοινωνικά αποδεκτές

Το ερώτημα που τέθηκε στην ψυχολογία είναι, πως τα παιδιά γνωρίζουν ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες κοινωνικά αποδεκτές”.

Η αντίληψη του ίδιου του παιδιού και οι επιδράσεις από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και την οικογένεια, παίζουν σημαντικό ρόλο στο πως βλέπουν τα παιδιά τις πράξεις, τον κόσμο γενικότερα.

Περισσότερο όμως φαίνεται να σχετίζεται με τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, -η κρίση αναπτύσσεται σταδιακά καθώς το παιδί μεγαλώνει- όπου μπορεί να κρίνει, να ξεχωρίζει και να διαχωρίζει, με τις όποιες επιρροές από το περιβάλλον των ενηλίκων. 

Αν και είναι είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί πως αναπτύσσεται η κρίση για τις πράξεις στην παιδική ηλικία, -ορίζει και τον μελλοντικό χαρακτήρα του παιδιού-έγιναν προσπάθειες, με παρατηρήσεις από ψυχολόγους. 

Εξετάστηκαν οι  αντιδράσεις των γονέων στις πράξεις των μικρών παιδιών, ούτως ώστε να ερευνηθεί, αν αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν ένα είδος οδηγού κατευθυντήριων αρχών αναφορικά με τις αποδεκτές και μη αποδεκτές πράξεις.

Για παράδειγμα, τα παιδιά επιπλήττονται για πράξεις που δεν είναι ηθικά σωστές, και αντίθετα δεν επιπλήττονται για πράξεις που είναι κοινωνικά αποδεκτές.

Ανάπτυξη κρίσης για τις πράξεις

Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι τόσο απλά, γιατί οι γονείς επιπλήττουν τα παιδιά τους ακόμη και για σχετικά ασήμαντα σφάλματα.

Οι Dunn & Munn (1987) πραγματοποίησαν μια σειρά από παρατηρήσεις οικογενειών στο χώρο τους και κατέγραψαν όλες τις φιλονικίες ανάμεσα στα αδέλφια ή ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά.

Διαπίστωσαν, ότι οι διαφωνίες που ανέκυπταν στις οικογένειες σχετίζονταν με την τήρηση των διαφόρων κανόνων.

Για παράδειγμα, οι κανόνες ευγένειας υπαγόρευαν ότι έπρεπε κανείς να λέει «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» την κατάλληλη στιγμή, ενώ οι γενικότεροι κανόνες του σπιτιού καθόριζαν τι έπρεπε να γίνει, πότε και πού.

Υπήρχαν ακόμη κανόνες για την ιδιοκτησία αντικειμένων, το μοίρασμά τους και την τήρηση της σειράς ανάμεσα στα αδέλφια, όπως και κανόνες για την άτακτη ή τη διαταρακτική συμπεριφορά.

Διαφωνίες γονέων με τα παιδιά 

Οι Dunn & Munn (1987) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαφωνίες ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί σχετίζονταν κυρίως με την τήρηση των ισχυόντων κανόνων του σπιτιού και με τη διαταρακτική συμπεριφορά, ενώ οι φιλονικίες ανάμεσα στα αδέλφια σχετίζονταν κυρίως με κανόνες για το μοίρασμα, την ιδιοκτησία αντικειμένων και την τήρηση της σειράς.

Αυτά τα θέματα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερο σοβαρά προβλήματα, υπό την έννοια ότι όταν τα παιδιά εμπλέκονταν σε αυτά, ήταν περισσότερο πιθανό να καταλήξουν να κλαίνε ή να θυμώνουν.

“Το πιο αξιοπρόσεκτο στοιχείο αυτών των ευρημάτων ήταν ότι οι γονείς φαίνονταν να ασχολούνται περισσότερο με σχετικά ασήμαντα γεγονότα ή, τουλάχιστον, με γεγονότα τα οποία δεν προκαλούν έντονη προσωπική δυσφορία”, αναφέρει η Ψυχολόγος κ. Χρύσα Πράντζαλου

. e psy logo twitter2

Παρατήρηση των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Smetana (1984) παρατήρησε μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και διαπίστωσε ότι, αν και οι δάσκαλοι αντιδρούσαν τόσο στις ηθικές όσο και τις συμβατικές παραβάσεις, πολύ πιο συχνά οι αντιδράσεις τους σχετίζονταν με συμβατικές παραβάσεις παρά με ηθικές.

Φαίνεται συνεπώς ότι τα παιδιά δεν αποκτούν τις κρίσεις τους για τη σοβαρότητα μιας πράξης βασισμένα αποκλειστικά στις αντιδράσεις των δασκάλων ή των γονέων τους.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας πράξης

-Πώς λοιπόν ένα παιδί κρίνει πόσο σοβαρή είναι μια πράξη;

Επειδή τα ερευνητικά ευρήματα έδειχναν ότι οι γονείς επιπλήττουν τα παιδιά τους περισσότερο για συμβατικές παρά για ηθικές παρεμβάσεις, οι Seigel & Storey (1985) θεώρησαν ότι τα παιδιά πιθανόν να αποκτούν αυτές τις αξίες μέσα από άλλες επαφές στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.

Μάλιστα, προέβαλαν την άποψη ότι τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο με ενηλίκους στο σπίτι, είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν τη διάκριση των ηθικών από τα συμβατικά παραπτώματα, σε σύγκριση με τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο με άλλα παιδιά.

Οι ερευνητές μελέτησαν παιδιά που είχαν φοιτήσει στον παιδικό σταθμό για εννιά μήνες (τα οποία αποκάλεσαν «παλιούς») και τα συνέκριναν με παιδιά που φοιτούσαν στον παιδικό σταθμό για πρώτη φορά (τα οποία και ονόμασαν «αρχάριους»).

“Διατύπωσαν την υπόθεση ότι οι «παλιοί», από την επαφή τους με άλλα παιδιά, θα είχαν πλέον αρκετές γνώσεις γύρω από το τι προκαλεί δυσφορία στους άλλους και τι όχι, με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν τη διάκριση των σοβαρών και των λιγότερο σοβαρών πράξεων”.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες των παιδιών αναφορικά με τις κρίσεις τους για τις ηθικές παρεμβάσεις.

Για παράδειγμα, και οι δυο ομάδες έκριναν ότι είναι πολύ σοβαρό να χτυπά κανείς ένα άλλο παιδί.

Παρά ταύτα υπήρχαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι δυο ομάδες έκριναν τις συμβατικές παραβάσεις, όπως την έλλειψη τάξης.

Για τους «αρχάριους» οι παραβάσεις αυτές ήταν σοβαρές, ενώ αντίθετα για τους «παλιούς» ήταν μικρής σημασίας ή ασήμαντες.

Ανάπτυξη της ηθικότητας

Οι Siegel & Storey πρότειναν ότι η προσχολική εμπειρία επιτρέπει στα παιδιά να αποσαφηνίσουν τους κανόνες που έχουν μάθει στο σπίτι, καθώς και να μάθουν ποιοι ισχύουν γενικά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και ποιοι έχουν ιδιαίτερη σημασία στη δική τους οικογένεια.

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί περαιτέρω η άποψη, οι Davidson και συνεργάτες (1983) ζήτησαν από παιδιά να αιτιολογήσουν τους ηθικούς κανόνες τους οποίους γνώριζαν.

Βρήκαν ότι οι εξηγήσεις των παιδιών για το λόγο που οι ηθικές παραβάσεις ήταν σοβαρές, αναφέρονταν σταθερά στο «κακό» και στη «δυσφορία» που θα προξενούσαν στους άλλους.

Όταν όμως επρόκειτο για συμβατικούς κανόνες, τα παιδιά δεν ανέφεραν τις δυο αυτές έννοιες”, τονίζει η κ. Πράντζαγλου.

Μάλιστα, χαρακτήριζαν διαφορετικά μια πράξη εάν μάθαιναν ότι μπορούσε να προκαλέσει δυστυχία στους άλλους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επίγνωση των συνεπειών των πράξεων είναι αυτή που επηρεάζει τις κρίσεις των παιδιών.

Αυτό αποτελεί μια πρόσθετη ένδειξη, ότι η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί τον κοινωνικό κόσμο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο με την πάροδο της ηλικίας.

“Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι το επίκεντρο της έρευνας πάνω στην ανάπτυξη της ηθικότητας έχει μετατοπιστεί από τις θεωρίες που περιγράφουν στάδια ανάπτυξης σε αναζητήσεις, για το πώς το παιδί κατανοεί τον κοινωνικό κόσμο και τις προσωπικές του πράξεις μέσα σε αυτόν”, καταλήγει η κ. Χρύσα Πράντζαλου .

*Τα στοιχεία του άρθρου, αποτελούν αδειοδοτημένο απόσπασμα από το βιβλίο Εισαγωγή στην ψυχολογία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο.

Παιδί

26.02.2021

Το γάλα βοηθά στην πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου στα παχύσαρκα παιδιά

Τα παχύσαρκα παιδιά που πίνουν τουλάχιστον δύο ποτήρια γάλα ημερησίως έχουν αυξημένη πιθανότητα να έχουν χαμηλότερη ινσουλίνη νηστείας, δηλαδή καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης αίματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας έρευνας. Η παρουσίαση της μελέτης έγινε στο European Congress of Obesity στη Βιέννη και τόνισε την σημαντικότητα του γάλακτος για τη διατροφή των παιδιών. «Τα […]

26.02.2021

Οι παιδικοί πυρετοί και η πυρετοφοβία των γονέων

Ο πυρετός είναι από τα συχνότερα συμπτώματα στα παιδιά, όμως αποτελεί επίπτωση υποκείμενης σοβαρής νόσου περίπου στο 1% των εξεταζόμενων παιδιών στις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στο 7-8% στις μονάδες δευτεροβάθμιας φροντίδας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια φυσιολογική και ωφέλιμη βιολογική αντίδραση του οργανισμού που ελέγχεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), η οποία βάσει […]

Λόξιγκας στο μωρό: Γιατί δεν πρέπει να σας ανησυχεί
25.02.2021

Λόξιγκας στο μωρό: Γιατί δεν πρέπει να σας ανησυχεί

Παιχνίδια με την μπάλα και τραυματισμοί στο κεφάλι
25.02.2021

Παιχνίδια με την μπάλα και τραυματισμοί στο κεφάλι

Ανάπτυξη παιδιού: Ποιοί είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν;
24.02.2021

Ανάπτυξη παιδιού: Ποιοί είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν;

Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους στο διαδίκτυο
24.02.2021

Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους στο διαδίκτυο

Κατάποση ξένων σωμάτων στην παιδική ηλικία
24.02.2021

Κατάποση ξένων σωμάτων στην παιδική ηλικία

Το ταξίδι ενός πρόωρου
24.02.2021

Το ταξίδι ενός πρόωρου

Βασικές ενδείξεις αφαίρεσης αμυγδαλών στα παιδιά σύμφωνα με τους Ω.Ρ.Λ
22.02.2021

Βασικές ενδείξεις αφαίρεσης αμυγδαλών στα παιδιά σύμφωνα με τους Ω.Ρ.Λ

Όταν το παιδί έχει αλλεργία στους ξηρούς καρπούς -Τρόποι προφύλαξης
19.02.2021

Όταν το παιδί έχει αλλεργία στους ξηρούς καρπούς -Τρόποι προφύλαξης

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Υγεία
4

Με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση κερατοειδούς για το 2021

Περισσότερα

27.02.2021

Ανησυχία για το στέλεχος της Ουγκάντα που εντοπίστηκε στην Αθήνα

Διεπιστημονική ερευνητική ομάδα από την Ουγκάντα και το ΗΒ περιέγραψε την εμφάνιση και εξάπλωση μιας νέας παραλλαγής SARS-CoV-2 της γενεαλογίας Α, που έχει αλλαγές στο RNA γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του ιού. Ορισμένες από αυτές τις αντικαταστάσεις είναι λειτουργικά παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται στις παραλλαγές της γενεαλογικής γραμμής Β.1.1.7 που εντοπίστηκε στην Αγγλία (και […]

27.02.2021

Δείκτης Μάζας Σώματος: Είναι ο καλύτερος δείκτης εκτίμησης της παχυσαρκίας;

Ως παχυσαρκία ορίζεται η συσσώρευση λίπους στον οργανισμό σε βαθμό που επιβαρύνεται η υγεία. Ο δείκτης που χρησιμοποιείται συχνότερα για την εκτίμηση της παχυσαρκίας είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Αρκετοί, ωστόσο πιστεύουν ότι ο ΔΜΣ δεν είναι ο καλύτερος δείκτης γι’ αυτό το σκοπό. Για να διαπιστώσουμε το παραπάνω πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη […]

Μαζικός εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο BNT162b2 των εταιρειών Pfizer/BioNTech
27.02.2021

Μαζικός εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο BNT162b2 των εταιρειών Pfizer/BioNTech

Γιατί ονειρευόμαστε; Όλη η αλήθεια για τα όνειρα και τη βιολογική τους σημασία
27.02.2021

Γιατί ονειρευόμαστε; Όλη η αλήθεια για τα όνειρα και τη βιολογική τους σημασία

Η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή συνδέονται με την αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα
27.02.2021

Η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή συνδέονται με την αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

Το γάλα βοηθά στην πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου στα παχύσαρκα παιδιά
26.02.2021

Το γάλα βοηθά στην πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου στα παχύσαρκα παιδιά

Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά αυτοάνοσα νοσήματα;
26.02.2021

Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν πιο συχνά αυτοάνοσα νοσήματα;

Τα περισσότερα Συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων δεν μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
26.02.2021

Τα περισσότερα Συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων δεν μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η Κατάθλιψη αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια αρκετών φαρμάκων
26.02.2021

Η Κατάθλιψη αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια αρκετών φαρμάκων

Η Στυτική Δυσλειτουργία αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις
26.02.2021

Η Στυτική Δυσλειτουργία αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις