Παιδί

Πώς τα παιδιά γνωρίζουν ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες κοινωνικά αποδεκτές

Πώς τα παιδιά γνωρίζουν ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες κοινωνικά αποδεκτές

Το ερώτημα που τέθηκε στην ψυχολογία είναι, πως τα παιδιά γνωρίζουν ποιες πράξεις είναι κακές και ποιες κοινωνικά αποδεκτές”.

Η αντίληψη του ίδιου του παιδιού και οι επιδράσεις από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και την οικογένεια, παίζουν σημαντικό ρόλο στο πως βλέπουν τα παιδιά τις πράξεις, τον κόσμο γενικότερα.

Περισσότερο όμως φαίνεται να σχετίζεται με τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, -η κρίση αναπτύσσεται σταδιακά καθώς το παιδί μεγαλώνει- όπου μπορεί να κρίνει, να ξεχωρίζει και να διαχωρίζει, με τις όποιες επιρροές από το περιβάλλον των ενηλίκων. 

Αν και είναι είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί πως αναπτύσσεται η κρίση για τις πράξεις στην παιδική ηλικία, -ορίζει και τον μελλοντικό χαρακτήρα του παιδιού-έγιναν προσπάθειες, με παρατηρήσεις από ψυχολόγους. 

Εξετάστηκαν οι  αντιδράσεις των γονέων στις πράξεις των μικρών παιδιών, ούτως ώστε να ερευνηθεί, αν αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν ένα είδος οδηγού κατευθυντήριων αρχών αναφορικά με τις αποδεκτές και μη αποδεκτές πράξεις.

Για παράδειγμα, τα παιδιά επιπλήττονται για πράξεις που δεν είναι ηθικά σωστές, και αντίθετα δεν επιπλήττονται για πράξεις που είναι κοινωνικά αποδεκτές.

Ανάπτυξη κρίσης για τις πράξεις

Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι τόσο απλά, γιατί οι γονείς επιπλήττουν τα παιδιά τους ακόμη και για σχετικά ασήμαντα σφάλματα.

Οι Dunn & Munn (1987) πραγματοποίησαν μια σειρά από παρατηρήσεις οικογενειών στο χώρο τους και κατέγραψαν όλες τις φιλονικίες ανάμεσα στα αδέλφια ή ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά.

Διαπίστωσαν, ότι οι διαφωνίες που ανέκυπταν στις οικογένειες σχετίζονταν με την τήρηση των διαφόρων κανόνων.

Για παράδειγμα, οι κανόνες ευγένειας υπαγόρευαν ότι έπρεπε κανείς να λέει «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» την κατάλληλη στιγμή, ενώ οι γενικότεροι κανόνες του σπιτιού καθόριζαν τι έπρεπε να γίνει, πότε και πού.

Υπήρχαν ακόμη κανόνες για την ιδιοκτησία αντικειμένων, το μοίρασμά τους και την τήρηση της σειράς ανάμεσα στα αδέλφια, όπως και κανόνες για την άτακτη ή τη διαταρακτική συμπεριφορά.

Διαφωνίες γονέων με τα παιδιά 

Οι Dunn & Munn (1987) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαφωνίες ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί σχετίζονταν κυρίως με την τήρηση των ισχυόντων κανόνων του σπιτιού και με τη διαταρακτική συμπεριφορά, ενώ οι φιλονικίες ανάμεσα στα αδέλφια σχετίζονταν κυρίως με κανόνες για το μοίρασμα, την ιδιοκτησία αντικειμένων και την τήρηση της σειράς.

Αυτά τα θέματα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερο σοβαρά προβλήματα, υπό την έννοια ότι όταν τα παιδιά εμπλέκονταν σε αυτά, ήταν περισσότερο πιθανό να καταλήξουν να κλαίνε ή να θυμώνουν.

“Το πιο αξιοπρόσεκτο στοιχείο αυτών των ευρημάτων ήταν ότι οι γονείς φαίνονταν να ασχολούνται περισσότερο με σχετικά ασήμαντα γεγονότα ή, τουλάχιστον, με γεγονότα τα οποία δεν προκαλούν έντονη προσωπική δυσφορία”, αναφέρει η Ψυχολόγος κ. Χρύσα Πράντζαλου

. e psy logo twitter2

Παρατήρηση των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Smetana (1984) παρατήρησε μικρά παιδιά κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και διαπίστωσε ότι, αν και οι δάσκαλοι αντιδρούσαν τόσο στις ηθικές όσο και τις συμβατικές παραβάσεις, πολύ πιο συχνά οι αντιδράσεις τους σχετίζονταν με συμβατικές παραβάσεις παρά με ηθικές.

Φαίνεται συνεπώς ότι τα παιδιά δεν αποκτούν τις κρίσεις τους για τη σοβαρότητα μιας πράξης βασισμένα αποκλειστικά στις αντιδράσεις των δασκάλων ή των γονέων τους.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας πράξης

-Πώς λοιπόν ένα παιδί κρίνει πόσο σοβαρή είναι μια πράξη;

Επειδή τα ερευνητικά ευρήματα έδειχναν ότι οι γονείς επιπλήττουν τα παιδιά τους περισσότερο για συμβατικές παρά για ηθικές παρεμβάσεις, οι Seigel & Storey (1985) θεώρησαν ότι τα παιδιά πιθανόν να αποκτούν αυτές τις αξίες μέσα από άλλες επαφές στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.

Μάλιστα, προέβαλαν την άποψη ότι τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο με ενηλίκους στο σπίτι, είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν τη διάκριση των ηθικών από τα συμβατικά παραπτώματα, σε σύγκριση με τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο με άλλα παιδιά.

Οι ερευνητές μελέτησαν παιδιά που είχαν φοιτήσει στον παιδικό σταθμό για εννιά μήνες (τα οποία αποκάλεσαν «παλιούς») και τα συνέκριναν με παιδιά που φοιτούσαν στον παιδικό σταθμό για πρώτη φορά (τα οποία και ονόμασαν «αρχάριους»).

“Διατύπωσαν την υπόθεση ότι οι «παλιοί», από την επαφή τους με άλλα παιδιά, θα είχαν πλέον αρκετές γνώσεις γύρω από το τι προκαλεί δυσφορία στους άλλους και τι όχι, με αποτέλεσμα να μπορούν να κάνουν τη διάκριση των σοβαρών και των λιγότερο σοβαρών πράξεων”.

Οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες των παιδιών αναφορικά με τις κρίσεις τους για τις ηθικές παρεμβάσεις.

Για παράδειγμα, και οι δυο ομάδες έκριναν ότι είναι πολύ σοβαρό να χτυπά κανείς ένα άλλο παιδί.

Παρά ταύτα υπήρχαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι δυο ομάδες έκριναν τις συμβατικές παραβάσεις, όπως την έλλειψη τάξης.

Για τους «αρχάριους» οι παραβάσεις αυτές ήταν σοβαρές, ενώ αντίθετα για τους «παλιούς» ήταν μικρής σημασίας ή ασήμαντες.

Ανάπτυξη της ηθικότητας

Οι Siegel & Storey πρότειναν ότι η προσχολική εμπειρία επιτρέπει στα παιδιά να αποσαφηνίσουν τους κανόνες που έχουν μάθει στο σπίτι, καθώς και να μάθουν ποιοι ισχύουν γενικά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και ποιοι έχουν ιδιαίτερη σημασία στη δική τους οικογένεια.

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί περαιτέρω η άποψη, οι Davidson και συνεργάτες (1983) ζήτησαν από παιδιά να αιτιολογήσουν τους ηθικούς κανόνες τους οποίους γνώριζαν.

Βρήκαν ότι οι εξηγήσεις των παιδιών για το λόγο που οι ηθικές παραβάσεις ήταν σοβαρές, αναφέρονταν σταθερά στο «κακό» και στη «δυσφορία» που θα προξενούσαν στους άλλους.

Όταν όμως επρόκειτο για συμβατικούς κανόνες, τα παιδιά δεν ανέφεραν τις δυο αυτές έννοιες”, τονίζει η κ. Πράντζαγλου.

Μάλιστα, χαρακτήριζαν διαφορετικά μια πράξη εάν μάθαιναν ότι μπορούσε να προκαλέσει δυστυχία στους άλλους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επίγνωση των συνεπειών των πράξεων είναι αυτή που επηρεάζει τις κρίσεις των παιδιών.

Αυτό αποτελεί μια πρόσθετη ένδειξη, ότι η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί τον κοινωνικό κόσμο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο με την πάροδο της ηλικίας.

“Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι το επίκεντρο της έρευνας πάνω στην ανάπτυξη της ηθικότητας έχει μετατοπιστεί από τις θεωρίες που περιγράφουν στάδια ανάπτυξης σε αναζητήσεις, για το πώς το παιδί κατανοεί τον κοινωνικό κόσμο και τις προσωπικές του πράξεις μέσα σε αυτόν”, καταλήγει η κ. Χρύσα Πράντζαλου .

*Τα στοιχεία του άρθρου, αποτελούν αδειοδοτημένο απόσπασμα από το βιβλίο Εισαγωγή στην ψυχολογία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο.

Παιδί

02.03.2021

Η οριοθέτηση στα παιδιά

Τα όρια είναι ένα μέσο ή ένα εργαλείο ίσως καλύτερα, που όλοι οι γονείς πρέπει να χρησιμοποιούμε έτσι ώστε τα παιδιά μας να αισθάνονται ασφαλή, να μπορέσουν να ωριμάσουν, να γίνουν υπεύθυνα στην ζωή τους.  Το πιο σημαντικό, είναι να μάθουν τελικά να πατάνε στα πόδια τους, να ανακαλύψουν και να πιστέψουν στις δικές τους δυνάμεις […]

01.03.2021

Η σημασία της ανάγνωσης από την πρώτη βρεφική ηλικία

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση στο πλαίσιο της οικογένειας από τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού αποτελεί αποδεδειγμένα αποτελεσματική παρέμβαση για την προώθηση της γλωσσικής, γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Είναι γνωστή και διαδεδομένη η χρήση παραμυθιών που συνήθως η μαμά, η γιαγιά ή ο πατέρας διαβάζει ή διηγείται στα παιδιά του πριν κοιμηθούν. Εκείνο […]

Ενεργοποιώντας τις αισθήσεις του μωρού σας
28.02.2021

Ενεργοποιώντας τις αισθήσεις του μωρού σας

Η εξέλιξη του λόγου της ομιλίας στην προ-σχολική ηλικία (1 – 5έτη)
28.02.2021

Η εξέλιξη του λόγου της ομιλίας στην προ-σχολική ηλικία (1 – 5έτη)

Το γάλα βοηθά στην πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου στα παχύσαρκα παιδιά
26.02.2021

Το γάλα βοηθά στην πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου στα παχύσαρκα παιδιά

Οι παιδικοί πυρετοί και η πυρετοφοβία των γονέων
26.02.2021

Οι παιδικοί πυρετοί και η πυρετοφοβία των γονέων

Λόξιγκας στο μωρό: Γιατί δεν πρέπει να σας ανησυχεί
25.02.2021

Λόξιγκας στο μωρό: Γιατί δεν πρέπει να σας ανησυχεί

Παιχνίδια με την μπάλα και τραυματισμοί στο κεφάλι
25.02.2021

Παιχνίδια με την μπάλα και τραυματισμοί στο κεφάλι

Ανάπτυξη παιδιού: Ποιοί είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν;
24.02.2021

Ανάπτυξη παιδιού: Ποιοί είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν;

Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους στο διαδίκτυο
24.02.2021

Διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους στο διαδίκτυο

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Υγεία
4

Με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση κερατοειδούς για το 2021

Περισσότερα

02.03.2021

5 σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου

Το Crohn’s & Colitis Congess, που πραγματοποιήθηκε στις 23-25  Ιανουαρίου στο Τέξας, αποτελεί ένα ετήσιο συνέδριο των ειδικών για τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Στο συνέδριο αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τόσο το Crohn’s & Colitis Foundation όσο και το American Gastroenterological Association (AGA), παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι […]

02.03.2021

Μπορεί ο SARS-CoV-2 να μεταδοθεί από κατεψυγμένα δείγματα ζώων;

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό nature διερευνάται η προέλευση της πανδημίας και μελετάται αν ο SARS-CoV-2 μπορεί να μεταδοθεί από κατεψυγμένα δείγματα ζώων. H βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους Καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ)(https://mdimop.gr/covid19/) . Σε συνέντευξη τύπου αυτόν τον μήνα, η ομάδα […]

Νεότερα στελέχη του κορωνοϊού στις ΗΠΑ (NYC Northeastvariant)
02.03.2021

Νεότερα στελέχη του κορωνοϊού στις ΗΠΑ (NYC Northeastvariant)

Η οριοθέτηση στα παιδιά
02.03.2021

Η οριοθέτηση στα παιδιά

Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία
02.03.2021

Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία

Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής στους μηχανισμούς της γήρανσης
02.03.2021

Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής στους μηχανισμούς της γήρανσης

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser
02.03.2021

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης
02.03.2021

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης

Εξελίξεις στην Καρδιολογία
02.03.2021

Εξελίξεις στην Καρδιολογία

Ηλεκτρομυογράφημα: Μια λειτουργική εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών
01.03.2021

Ηλεκτρομυογράφημα: Μια λειτουργική εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών