Φάρμακα

Υπό έρευνα το φάρμακο molnupiravir έναντι ήπιας ή μέτριας νόσησης από COVID-19

Ενημέρωση από την MSD και την Ridgeback Biotherapeutics
Υπό έρευνα το φάρμακο molnupiravir έναντι ήπιας ή μέτριας νόσησης από COVID-19

Η MSD και η Ridgeback Biotherapeutics εξέδωσαν στις 15 Απριλίου ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του molnupiravir (MK-4482 / EIDD-2801), ενός υπό έρευνα, από του στόματος χορηγούμενου αντιικού υποψήφιου  φαρμάκου έναντι ήπιας ή μέτριας νόσησης από COVID-19.

Βάσει των δεδομένων της προσχεδιασμένης  ενδιάμεσης ανάλυσης του πρώτου μέρους μελέτης φάσης 2/3  για την αναζήτηση της κατάλληλης δοσολογίας και  προηγούμενα αποτελέσματα μελέτης φάσης 2, αξιολογήθηκε η χορήγηση του υπό έρευνα molnupiravir (δύο φορές τη μέρα για 5 ημέρες) σε εξω- και ενδο- νοσοκομειακούς ασθενείς (MOVe-OUT) (MOVe-IN) με COVID-19 σε διαφορετικά δοσολογικά σχήματα σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου και αποφασίσθηκε η συνέχιση  του δεύτερου τμήματος της μελέτης MOVe-OUT Φάσης 3  σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με COVID- 19, αξιολογώντας τη δόση των 800 mg molnupiravir δύο φορές την ημέρα.

Τα δεδομένα από τη μελέτη MOVe-IN δείχνουν ότι το molnupiravir δεν είναι πιθανό να επιδείξει κλινικό όφελος σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς, οι οποίοι κατά βάση είχαν μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων πριν από την εισαγωγή τους στη μελέτη.

Ως εκ τούτου, έχει ληφθεί η απόφαση να μην συνεχισθεί η μελέτη για ενδονοσοκομειακούς ασθενείς στη Φάση 3.

«Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στην κλινική ανάπτυξη του υπό έρευνα αντιιικού φαρμάκου molnupiravir.

Τα δεδομένα από τη διερεύνηση της δοσολογίας αυτών των μελετών είναι σε αντιστοιχία με τον μηχανισμό δράσης και παρέχουν σημαντικά δεδομένα για τη δυναμική του αντιιικού φαρμάκου στη δόση των 800mg », δήλωσε ο Dr. Roy Baynes, Αντιπρόεδρος (Senior Vice President), Επικεφαλής του παγκόσμιου Προγράμματος Κλινικής Ανάπτυξης και Επικεφαλής του Ιατρικού Τμήματος της MSD Research Laboratories.

«Με βάση τα ευρήματα αυτής της μελέτης προχωρούμε στο κλινικό πρόγραμμα Φάσης 3 σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, αξιοποιώντας στρατηγικά το μεγάλο δίκτυο κλινικών κέντρων μας για την ένταξη κατάλληλων ασθενών παγκοσμίως».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το υπό έρευνα molnupiravir συνεχίζει να είναι μια πολλά υποσχόμενη πιθανή θεραπεία για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19», δήλωσε ο Wendy Holman, Διευθύνων Σύμβουλος της Ridgeback Biotherapeutics.

«Τα δεδομένα από τη μελέτη της Ridgeback Bio, EIDD-2801-2003 (MK-4482-006), σε συνδυασμό με τη μελέτη MK-4482-002 της MSD,παρέχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την αντιική δραστηριότητα του υπό έρευνα molnupiravir.

Αναμένουμε με θετική προσδοκία  την έναρξη και ολοκλήρωση της φάσης 3 της μελέτης MOVe-OUT».

Τα τελικά δεδομένα από το τμήμα Φάσης 3 (Μέρος 2) της μελέτης MOVe-OUT εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο / Οκτώβριο του 2021.

Η MSD αναμένει επί του παρόντος ότι, εν αναμονή ευνοϊκών αποτελεσμάτων από τη μελέτη  MOVe-OUT, η ταχύτερη δυνατή υποβολή για την Άδεια Χρήσης Έκτακτης Εισαγωγής του molnupiravir θα είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η MSD και η Ridgeback Biotherapeutics σκοπεύουν να μοιραστούν περαιτέρω ευρήματα από το τρέχον πρόγραμμα ανάπτυξης του υπό έρευνα molnupiravir με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, μόλις είναι διαθέσιμα.

Επιπλέον, η MSD σκοπεύει να ξεκινήσει ένα κλινικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση του υπό έρευνα molnupiravir για «προφύλαξη μετά την έκθεση», το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η MSD έχει πραγματοποιήσει ένα ολοκληρωμένο μη κλινικό πρόγραμμα για τον χαρακτηρισμό του προφίλ ασφάλειας του υπό έρευνα molnupiravir.

Αυτό το πρόγραμμα περιελάμβανε προσδιορισμούς όπως το Big Blue και το PIG-a που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα ισχυρό μέτρο της ικανότητας ενός φαρμάκου, ή μιας χημικής ιδιότητας να προκαλεί μεταλλάξεις in vivo.

Στα ζώα χορηγήθηκε molnupiravir για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε υψηλότερες δόσεις (mg / Kg) από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες σε ανθρώπους.

Το σύνολο των δεδομένων από  αυτές τις μελέτες υποδεικνύει ότι το molnupiravir δεν είναι μεταλλαξιογόνος ή γονοτοξική στα invivo συστήματα θηλαστικών.

Επίσης στις κλινικές μελέτες σε ανθρώπους δεν υπήρξαν σχετιζόμενες με το φάρμακο ανεπιθύμητες ενέργειες που να οδήγησαν σε διακοπή της συμμετοχής στη μελέτη ανθρώπων που ελάμβαναν molnupiravir.

Σχετικά με το Molnupiravir

Το Molnupiravir (EIDD-2801 / MK-4482) είναι μια υπο-διερεύνηση, χορηγούμενη από του στόματος μορφή ενός ισχυρού αναλόγου ριβονουκλεοσιδίου που αναστέλλει την αντιγραφή πολλαπλών ιών RNA συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, του αιτιολογικού παράγοντα του COVID-19.

Το molnupiravir έχει αποδειχθεί ότι είναι ενεργό σε διάφορα προκλινικά μοντέλα του SARS-CoV-2, όπως για την προφύλαξη, τη θεραπεία και την πρόληψη της μετάδοσης, καθώς επίσης και για τους ιούς SARS-CoV-1 και MERS.

Το Molnupiravir εφευρέθηκε στο Drug Innovations στο Emory (DRIVE), LLC, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία βιοτεχνολογίας που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο Emory.

Σχετικά με την MSD

Εδώ και πάνω από έναν αιώνα, η MSD, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με ηγετική θέση παγκοσμίως, ανακαλύπτει φάρμακα και εμβόλια για τις πιο σοβαρές ασθένειες σε όλο τον κόσμο, κάνοντας πράξη την αποστολή της να ερευνά για να προσφέρει περισσότερη και καλύτερη ζωή. MSD είναι η εμπορική επωνυμία της εταιρείας Merck&Co., Inc., με έδρα το Kenilworth, Ν.J., στις ΗΠΑ.

Μέσω των προϊόντων μας και με παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες προσφέρουμε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις στους ασθενείς.

Παράλληλα, δέσμευσή μας είναι η αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη, μέσω πολιτικών, προγραμμάτων και συνεργασιών που υλοποιούμε.

Σήμερα, η MSD συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στην έρευνα για την ανακάλυψη και εξέλιξη θεραπειών που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν «απειλητικές» ασθένειες για τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως, όπως ο καρκίνος, οι καρδιομεταβολικές παθήσεις, οι μολυσματικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένων των ιών HIV και Έμπολα καθώς και οι πρώτο- εμφανιζόμενες ασθένειες ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.msd.gr και να ακολουθήσετε τον λογαριασμό μας στοΤwitter , στο linkedin , στο youtube , στο facebook και σε facebook&Instagramγια ότι αφορά τον τομέα των εμβολίων.

Φάρμακα

07.05.2021

Εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού στις γυναίκες: Μπορεί να δημιουργήσει και διαταραχές στην περίοδο;

Μπορούν τα εμβόλια COVID-19 να επηρεάσουν την περίοδο μου; Είναι μια ερώτηση στο μυαλό πολλών γυναικών. Δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά οι ερευνητές αρχίζουν να μελετούν το ζήτημα. Κάθε εμβόλιο COVID-19 έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένοι ειδικοί αναρωτιούνται αν αυτό θα μπορούσε να διαταράξει προσωρινά τον εμμηνορροϊκό κύκλο των γυναικών. Μέχρι […]

01.05.2021

5 φάρμακα που πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή στην τρίτη ηλικία

Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προσφέρουν τα φάρμακα, κάποια από αυτά πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή στις μεγαλύτερες ηλικίες. Φάρμακα που προκαλούν ελάχιστες ή καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες στη νεαρή ή μέση ηλικία, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους ηλικιωμένους καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα, όπως οι πτώσεις και η αιμορραγία. Τι διαφέρει […]

Η Bristol Myers Squibb λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον συνδυασμό nivolumab με cabozantinib
28.04.2021

Η Bristol Myers Squibb λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον συνδυασμό nivolumab με cabozantinib

Εμβρυολογικό εργαστήριο έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση την εξέλιξη όλων των εμβρύων
28.04.2021

Εμβρυολογικό εργαστήριο έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση την εξέλιξη όλων των εμβρύων

Εμβόλια κατά του κορωνοϊού: Tι διαφορά έχουν από τα συνηθισμένα;
26.04.2021

Εμβόλια κατά του κορωνοϊού: Tι διαφορά έχουν από τα συνηθισμένα;

Η Pfizer Hellas στην κορυφή των εταιρειών
26.04.2021

Η Pfizer Hellas στην κορυφή των εταιρειών

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος
26.04.2021

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος

ΕΜΑ: Τα οφέλη των διαλυμάτων ιφωσφαμίδης συνεχίζουν να υπερτερούν των κινδύνων
24.04.2021

ΕΜΑ: Τα οφέλη των διαλυμάτων ιφωσφαμίδης συνεχίζουν να υπερτερούν των κινδύνων

Από την πενικιλίνη μέχρι τους βηματοδότες: Έξι θεραπείες που ανακαλύφθηκαν τυχαία
23.04.2021

Από την πενικιλίνη μέχρι τους βηματοδότες: Έξι θεραπείες που ανακαλύφθηκαν τυχαία

Για την ανάπτυξη θεραπειών για τον HIV
23.04.2021

Για την ανάπτυξη θεραπειών για τον HIV

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Ομορφιά
4

Γκρίζα μαλλιά: Πώς βοηθούν οι πατάτες στη μείωση των λευκών τριχών

Περισσότερα

09.05.2021

Η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι COVID-19

H παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θάνατο από COVID-19. Επιπρόσθετα, κάποιοι επιστήμονες έχουν διατυπώσει από νωρίς την ανησυχία για το αν η παχυσαρκία επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Δύο ιταλικές μελέτες, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, καταδεικνύουν ότι η ανησυχία αυτή μπορεί να αποδειχθεί αληθινή. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής […]

08.05.2021

Παραινέσεις προς ανέργους 45+ και άλλους τυχοδιώκτες εργασιακών εμπειριών

Οι εποχές είναι δύσκολες για όσους εργαζομένους άνω των 45 ετών αποφασίζουν είτε από ανάγκη είτε από ενσυνείδητη αλλαγή πλεύσης να αναζητήσουν εργασία. Με 17,8% επίσημο καταγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες αυτές, κι ενώ, ως μεσήλικες, θα έπρεπε να απολαμβάνουν τους καρπούς των πολύχρονων προσπαθειών τους, πολλοί είναι αναγκασμένοι να αναθεωρήσουν τις σταθερές της ζωής […]

Π.Φ.Σ: Σημαντική ενημέρωση για τα self test
08.05.2021

Π.Φ.Σ: Σημαντική ενημέρωση για τα self test

Μητέρες νικήτριες της Ζωής στην πανδημία COVID -19
08.05.2021

Μητέρες νικήτριες της Ζωής στην πανδημία COVID -19

COVID-19: Τι «έδειξαν» τα 22.011 rapid test σε 59 Περιφερειακές Ενότητες την Παρασκευή
08.05.2021

COVID-19: Τι «έδειξαν» τα 22.011 rapid test σε 59 Περιφερειακές Ενότητες την Παρασκευή

COVID-19 και καρδιακές αρρυθμίες
08.05.2021

COVID-19 και καρδιακές αρρυθμίες

Η καρδιακή ανεπάρκεια ως επιπλοκή της λοίμωξης COVID-19
08.05.2021

Η καρδιακή ανεπάρκεια ως επιπλοκή της λοίμωξης COVID-19

Covax: Ο εφιάλτης του κορωνοϊού στην Ινδία αφήνει χωρίς εμβόλια τις φτωχότερες χώρες
08.05.2021

Covax: Ο εφιάλτης του κορωνοϊού στην Ινδία αφήνει χωρίς εμβόλια τις φτωχότερες χώρες

Εμβολιασμοί: Σχεδόν 4,5 εκατ. τα ραντεβού που κλείστηκαν μέχρι τον Ιούλιο
08.05.2021

Εμβολιασμοί: Σχεδόν 4,5 εκατ. τα ραντεβού που κλείστηκαν μέχρι τον Ιούλιο

Πανδημία ή επιδημία τελικά; Τα στοιχεία οδηγούν στην απάντηση
07.05.2021

Πανδημία ή επιδημία τελικά; Τα στοιχεία οδηγούν στην απάντηση