Φυσική Κατάσταση

Μπορεί η φυσική άσκηση να προστατεύσει από τη νόσο Alzheimer;

Μπορεί η φυσική άσκηση να προστατεύσει από τη νόσο Alzheimer;

Η φυσική άσκηση γνωρίζουμε σήμερα ότι μπορεί να βελτιώσει αρκετά χαρακτηριστικά των γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή, η μάθηση και η μνήμη.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης φαίνεται ότι μπορεί να περιορίσει και τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer στους υγιείς ηλικιωμένους.

Μία δομή του εγκεφάλου, ο ιππόκαμπος, θεωρείται σήμερα το κέντρο της μάθησης και της μνήμης.

Ο ιππόκαμπος βρίσκεται στον έσω κροταφικό λοβό, μία περιοχή του εγκεφάλου ιδιαίτερα ευαίσθητη στις επιδράσεις της φυσικής άσκησης.

Η νέα μελέτη εξέτασε τις επιδράσεις της φυσικής άσκησης στις νευρικές συνδέσεις του έσω κροταφικού λοβού με σκοπό να διαπιστώσει τη σύνδεση ανάμεσα στην άσκηση και τη νόσο Alzheimer“, σημειώνει ο κ. Αντώνιος Δημητρακόπουλος – Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital.

Οι εθελοντές της έρευνας

Στην έρευνα εξετάστηκαν 34 ενήλικες (31 γυναίκες και 3 άνδρες) άνω των 55 ετών (μέση ηλικία 65) οι οποίοι δεν είχαν κάποια αναπηρία και μπορούσαν να ασκηθούν κανονικά.

Όλοι οι εθελοντές κατοικούσαν στην περιοχή του New Jersey.

Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν όσοι είχαν ενδείξεις ήπιας έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών ή άνοια, καθώς και αυτοί που έπαιρναν φάρμακα που μπορούσαν να επηρεάσουν τις γνωστικές λειτουργίες.

Σχεδιασμός

Η έρευνα διεξήχθη πριν την πανδημία της COVID-19, δηλαδή σε μία περίοδο όπου υπήρχαν ακόμα ομαδικά προγράμματα άσκησης.

Μετά την αρχική εκτίμηση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και των γνωστικών λειτουργιών,

-οι 17 από τους 34 εθελοντές ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα αεροβικής άσκησης 20 εβδομάδων, το οποίο περιελάμβανε 2 εβδομαδιαίες συναντήσεις της 1 ώρας με προπονητή.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι επιστήμονες παρακολουθούσαν την καρδιακή λειτουργία των εθελοντών.

Η έρευνα εξέτασε τις επιδράσεις του παραπάνω προγράμματος άσκησης στις νευρικές συνάψεις του έσω κροταφικού λοβού, συγκριτικά με μία ομάδα ελέγχου που δεν έκανε άσκηση.

Οι ερευνητές έκαναν εξετάσεις λειτουργικής MRI (fMRI), ενώ εξέτασαν επίσης τη φυσική κατάσταση, το δείκτη μάζας σώματος και την υγεία των εθελοντών”, εξηγεί ο κ. Δημητρακόπουλος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Όπως έδειξε η έρευνα οι εθελοντές στην ομάδα που έκανε το πρόγραμμα άσκησης μπορούσαν να τροποποιήσουν ευκολότερα τις νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου τους.

Το γεγονός αυτό τους επέτρεπε να μαθαίνουν και να αποθηκεύουν ευκολότερα νέες πληροφορίες εφαρμόζοντάς τες παράλληλα τις παραπάνω σε νέες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα μέτριας άσκησης των 20 εβδομάδων δεν προσέφερε σημαντικά οφέλη στο ΔΜΣ, τη φυσική κατάσταση ή τη γενικότερη υγεία των εθελοντών, όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες.

Ομοίως, δεν διαπιστώθηκε βελτίωση στους δείκτες της μάθησης ή της μνήμης.

Ωστόσο, οι εθελοντές στην ομάδα αυτή παρουσίασαν βελτιωμένη ικανότητα να ανατρέχουν σε πληροφορίες από το παρελθόν τους.

Σημαντικά οφέλη παρατηρήθηκαν επίσης και στην ικανότητα γενίκευσης των εθελοντών.

Και οι δύο παράγοντες στους οποίους οι εθελοντές παρουσίασαν βελτίωση εντοπίζονται στον έσω κροταφικό λοβό και διαταράσσονται στα πρώιμα στάδια της νόσου Alzheimer.

Τα παραπάνω οφέλη παρατηρήθηκαν μόνο στους εθελοντές που έκαναν το πρόγραμμα άσκησης και όχι στην ομάδα ελέγχου.

Τι μάθαμε από την παρούσα μελέτη;

Η έρευνα προσφέρει νέα δεδομένα για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η φυσική άσκηση βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες.

Δείχνει επίσης ότι η προσαρμοστικότητα του νευρωνικού δικτύου στον έσω κροταφικό λοβό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσως ως βιοδείκτης για την έγκαιρη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών νόσων ή την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων θεραπειών“, επισημαίνει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Περιορισμοί της έρευνας

Καθώς η πλειοψηφία των εθελοντών που εξετάστηκαν ήταν γυναίκες, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν τα αποτελέσματά της αφορούν και τα δύο φύλα στον ίδιο βαθμό.

Αν και η έρευνα δεν παρατήρησε στατιστικώς σημαντική βελτίωση σε δείκτες της φυσικής υγείας, όπως ο δείκτης μάζας σώματος και η φυσικής κατάσταση, υπήρχαν εμφανή οφέλη στις γνωστικές λειτουργίες των εθελοντών που ακολούθησαν το πρόγραμμα άσκησης.

Ένας άλλος παράγοντας που δεν κατάφεραν να εκτιμήσουν οι επιστήμονες ήταν το γεγονός ότι ενδεχομένως ορισμένες θετικές επιδράσεις στις γνωστικές λειτουργίες αποδίδονται στην κοινωνικοποίηση των εθελοντών κατά τη διάρκεια του προγράμματος άσκησης.

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τις νευροπροστατευτικές επιδράσεις της αεροβικής άσκησης.

Δείχνουν επίσης ότι, ακόμα κι αν η άσκηση ξεκινήσει σε μεγάλες ηλικίες, μπορεί και πάλι να προσφέρει οφέλη στις γνωστικές λειτουργίες“, καταλήγει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Φυσική Κατάσταση

08.12.2022

Μόλις 15 λεπτά πρόσθετης γιόγκα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Η προσθήκη της γιόγκα σε μια τακτική ρουτίνα σωματικής άσκησης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ερευνητές στον Καναδά ανακάλυψαν ότι η γιόγκα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας, αλλά και να βελτιώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ενός ατόμου για 10 χρόνια. Εκατομμύρια άνθρωποι σε […]

23.11.2022

Αντοχή: Πόσα λεπτά πρέπει να μπορείτε να τρέξετε χωρίς να σταματήσετε;

Το τρέξιμο, ακόμη και σε μικρές δόσεις, ωφελεί ποικιλοτρόπως την υγεία: από βελτιωμένη υγεία της καρδιάς έως αυξημένη οστική πυκνότητα. Αλλά ο καθένας έχει διαφορετικό όριο για το πόσα λεπτά θα πρέπει να μπορεί να τρέξει χωρίς να σταματήσει, ανάλογα με το αν τρέχει για χρόνια, ή είναι εντελώς νέος στο σπορ. Με τη βοήθεια […]

Απώλεια βάρους: Οι 9+1 δραστηριότητες για να «κάψετε» θερμίδες
23.11.2022

Απώλεια βάρους: Οι 9+1 δραστηριότητες για να «κάψετε» θερμίδες

Ξεκινήστε την πρωινή άθληση: Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού
17.11.2022

Ξεκινήστε την πρωινή άθληση: Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού

Μελέτη: Όσοι ασκούνται μεταξύ 8 π.μ. και 11 π.μ. έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού
17.11.2022

Μελέτη: Όσοι ασκούνται μεταξύ 8 π.μ. και 11 π.μ. έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού

Αυτό είναι το φρούτο που πρέπει να τρως για να αποκτήσεις άμεσα ενέργεια μέσα σε λίγα λεπτά
15.11.2022

Αυτό είναι το φρούτο που πρέπει να τρως για να αποκτήσεις άμεσα ενέργεια μέσα σε λίγα λεπτά

Γάλα: Το ιδανικό ρόφημα αποκατάστασης μετά την άσκηση
13.11.2022

Γάλα: Το ιδανικό ρόφημα αποκατάστασης μετά την άσκηση

Πονοκέφαλος μετά το τρέξιμο: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες
05.10.2022

Πονοκέφαλος μετά το τρέξιμο: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες

Κι όμως: Δύο λεπτά περπάτημα μπορούν να μειώσουν το σάκχαρο έως και 17%
05.10.2022

Κι όμως: Δύο λεπτά περπάτημα μπορούν να μειώσουν το σάκχαρο έως και 17%

Απώλεια βάρους: Τα 30 μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αδυνατίσετε χωρίς εξαντλητικές δίαιτες
04.10.2022

Απώλεια βάρους: Τα 30 μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αδυνατίσετε χωρίς εξαντλητικές δίαιτες

Δημοφιλή

Υγεία
1

Αυτό είναι το θαυματουργό έλαιο που προστατεύει από το Αλτχάιμερ

Healthy pets
2

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
3

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
4

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Περισσότερα

09.12.2022

ΠΟΥ για λοιμώξεις του αίματος: «Τα βακτήρια έγιναν πολύ ανθεκτικά στα φάρμακα μέσα στο 2020»

Υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα φάρμακα σε βακτήρια που συχνά προκαλούν λοιμώξεις του αίματος στα νοσοκομεία έκαναν την εμφάνισή τους την πρώτη χρονιά της πανδημίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μιας έκθεσης του 2020 που αφορά 87 χώρες και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Τα ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια Η ανησυχία για […]

09.12.2022

Μ.Παγώνη: «Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αναμένεται έξαρση της γρίπης»

Το κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η Ματίνα Παγώνη για την έξαρση των ιώσεων στη χώρα μας. Όπως τόνισε η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ οι ιώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο, νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί περιστατικά στρεπτόκοκκου. Τα συμπτώματα που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς είναι ο πυρετός, ο […]

Πλήρεις πρωτεΐνες: Τι ακριβώς είναι και σε ποιες τροφές μπορείτε να τις βρείτε
08.12.2022

Πλήρεις πρωτεΐνες: Τι ακριβώς είναι και σε ποιες τροφές μπορείτε να τις βρείτε

Μόλις 15 λεπτά πρόσθετης γιόγκα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής
08.12.2022

Μόλις 15 λεπτά πρόσθετης γιόγκα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. για «καλάθι του φτωχού»: «Λάθος η ένταξη τροφών για διαβητικούς – Αντίληψη του 1990»!
08.12.2022

Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. για «καλάθι του φτωχού»: «Λάθος η ένταξη τροφών για διαβητικούς – Αντίληψη του 1990»!

Κορωνοϊός – Κίνα: Χαλαρώνουν τα μέτρα μετά τις χιλιάδες διαδηλώσεις
07.12.2022

Κορωνοϊός – Κίνα: Χαλαρώνουν τα μέτρα μετά τις χιλιάδες διαδηλώσεις

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας
07.12.2022

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Δωρεάν εξετάσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για 2,5 εκατ. γυναίκες
07.12.2022

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Δωρεάν εξετάσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για 2,5 εκατ. γυναίκες

Ομολογία Χ.Γώγου: «Οι μάσκες δημιούργησαν ψυχολογικά, επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα στα παιδιά»!
07.12.2022

Ομολογία Χ.Γώγου: «Οι μάσκες δημιούργησαν ψυχολογικά, επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα στα παιδιά»!

Βρετανία: Εννέα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο- Τελευταίο θύμα μία 5χρονη
06.12.2022

Βρετανία: Εννέα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο- Τελευταίο θύμα μία 5χρονη