Φυσική Κατάσταση

Μπορεί η φυσική άσκηση να προστατεύσει από τη νόσο Alzheimer;

Μπορεί η φυσική άσκηση να προστατεύσει από τη νόσο Alzheimer;

Η φυσική άσκηση γνωρίζουμε σήμερα ότι μπορεί να βελτιώσει αρκετά χαρακτηριστικά των γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή, η μάθηση και η μνήμη.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης φαίνεται ότι μπορεί να περιορίσει και τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer στους υγιείς ηλικιωμένους.

Μία δομή του εγκεφάλου, ο ιππόκαμπος, θεωρείται σήμερα το κέντρο της μάθησης και της μνήμης.

Ο ιππόκαμπος βρίσκεται στον έσω κροταφικό λοβό, μία περιοχή του εγκεφάλου ιδιαίτερα ευαίσθητη στις επιδράσεις της φυσικής άσκησης.

Η νέα μελέτη εξέτασε τις επιδράσεις της φυσικής άσκησης στις νευρικές συνδέσεις του έσω κροταφικού λοβού με σκοπό να διαπιστώσει τη σύνδεση ανάμεσα στην άσκηση και τη νόσο Alzheimer“, σημειώνει ο κ. Αντώνιος Δημητρακόπουλος – Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital.

Οι εθελοντές της έρευνας

Στην έρευνα εξετάστηκαν 34 ενήλικες (31 γυναίκες και 3 άνδρες) άνω των 55 ετών (μέση ηλικία 65) οι οποίοι δεν είχαν κάποια αναπηρία και μπορούσαν να ασκηθούν κανονικά.

Όλοι οι εθελοντές κατοικούσαν στην περιοχή του New Jersey.

Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν όσοι είχαν ενδείξεις ήπιας έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών ή άνοια, καθώς και αυτοί που έπαιρναν φάρμακα που μπορούσαν να επηρεάσουν τις γνωστικές λειτουργίες.

Σχεδιασμός

Η έρευνα διεξήχθη πριν την πανδημία της COVID-19, δηλαδή σε μία περίοδο όπου υπήρχαν ακόμα ομαδικά προγράμματα άσκησης.

Μετά την αρχική εκτίμηση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και των γνωστικών λειτουργιών,

-οι 17 από τους 34 εθελοντές ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα αεροβικής άσκησης 20 εβδομάδων, το οποίο περιελάμβανε 2 εβδομαδιαίες συναντήσεις της 1 ώρας με προπονητή.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι επιστήμονες παρακολουθούσαν την καρδιακή λειτουργία των εθελοντών.

Η έρευνα εξέτασε τις επιδράσεις του παραπάνω προγράμματος άσκησης στις νευρικές συνάψεις του έσω κροταφικού λοβού, συγκριτικά με μία ομάδα ελέγχου που δεν έκανε άσκηση.

Οι ερευνητές έκαναν εξετάσεις λειτουργικής MRI (fMRI), ενώ εξέτασαν επίσης τη φυσική κατάσταση, το δείκτη μάζας σώματος και την υγεία των εθελοντών”, εξηγεί ο κ. Δημητρακόπουλος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Όπως έδειξε η έρευνα οι εθελοντές στην ομάδα που έκανε το πρόγραμμα άσκησης μπορούσαν να τροποποιήσουν ευκολότερα τις νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου τους.

Το γεγονός αυτό τους επέτρεπε να μαθαίνουν και να αποθηκεύουν ευκολότερα νέες πληροφορίες εφαρμόζοντάς τες παράλληλα τις παραπάνω σε νέες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα μέτριας άσκησης των 20 εβδομάδων δεν προσέφερε σημαντικά οφέλη στο ΔΜΣ, τη φυσική κατάσταση ή τη γενικότερη υγεία των εθελοντών, όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες.

Ομοίως, δεν διαπιστώθηκε βελτίωση στους δείκτες της μάθησης ή της μνήμης.

Ωστόσο, οι εθελοντές στην ομάδα αυτή παρουσίασαν βελτιωμένη ικανότητα να ανατρέχουν σε πληροφορίες από το παρελθόν τους.

Σημαντικά οφέλη παρατηρήθηκαν επίσης και στην ικανότητα γενίκευσης των εθελοντών.

Και οι δύο παράγοντες στους οποίους οι εθελοντές παρουσίασαν βελτίωση εντοπίζονται στον έσω κροταφικό λοβό και διαταράσσονται στα πρώιμα στάδια της νόσου Alzheimer.

Τα παραπάνω οφέλη παρατηρήθηκαν μόνο στους εθελοντές που έκαναν το πρόγραμμα άσκησης και όχι στην ομάδα ελέγχου.

Τι μάθαμε από την παρούσα μελέτη;

Η έρευνα προσφέρει νέα δεδομένα για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η φυσική άσκηση βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες.

Δείχνει επίσης ότι η προσαρμοστικότητα του νευρωνικού δικτύου στον έσω κροταφικό λοβό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσως ως βιοδείκτης για την έγκαιρη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών νόσων ή την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων θεραπειών“, επισημαίνει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Περιορισμοί της έρευνας

Καθώς η πλειοψηφία των εθελοντών που εξετάστηκαν ήταν γυναίκες, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν τα αποτελέσματά της αφορούν και τα δύο φύλα στον ίδιο βαθμό.

Αν και η έρευνα δεν παρατήρησε στατιστικώς σημαντική βελτίωση σε δείκτες της φυσικής υγείας, όπως ο δείκτης μάζας σώματος και η φυσικής κατάσταση, υπήρχαν εμφανή οφέλη στις γνωστικές λειτουργίες των εθελοντών που ακολούθησαν το πρόγραμμα άσκησης.

Ένας άλλος παράγοντας που δεν κατάφεραν να εκτιμήσουν οι επιστήμονες ήταν το γεγονός ότι ενδεχομένως ορισμένες θετικές επιδράσεις στις γνωστικές λειτουργίες αποδίδονται στην κοινωνικοποίηση των εθελοντών κατά τη διάρκεια του προγράμματος άσκησης.

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τις νευροπροστατευτικές επιδράσεις της αεροβικής άσκησης.

Δείχνουν επίσης ότι, ακόμα κι αν η άσκηση ξεκινήσει σε μεγάλες ηλικίες, μπορεί και πάλι να προσφέρει οφέλη στις γνωστικές λειτουργίες“, καταλήγει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Φυσική Κατάσταση

15.06.2021

Ο ΠΟΥ για την σωματική δραστηριότητα

5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν πιο ενεργός

11.06.2021

Θαλάσσια σπορ και τραυματισμοί στο άνω άκρο

Tα αθλήματα που σχετίζονται με ταχύτητα, όπως το wind surfing και το kite surfing αναφέρονται συχνά στα κέντρα τραύματος άνω άκρου, σε σχέση με την σπανιότητα του jet skiing. Η κολύμβηση και τα αθλήματα κωπηλασίας συνήθως είναι υπαίτια για χαμηλής βαρύτητας κακώσεις. Τα θαλάσσια αθλήματα διασκέδασης-αναψυχής ,πχ θαλάσσιο ποδήλατο, λόγω του ισχυρού νομικού πλαισίου ελέγχου, […]

Αυτές οι 3 ασκήσεις προστατεύουν από την άνοια
07.06.2021

Αυτές οι 3 ασκήσεις προστατεύουν από την άνοια

Ποδηλασία και συνήθεις τραυματισμοί – Αντιμετώπιση
02.06.2021

Ποδηλασία και συνήθεις τραυματισμοί – Αντιμετώπιση

Επιστροφή στα σπορ: Πώς να αποφύγετε τους τραυματισμούς
01.06.2021

Επιστροφή στα σπορ: Πώς να αποφύγετε τους τραυματισμούς

Πώς θα λειτουργήσουν τα γυμναστήρια από σήμερα
31.05.2021

Πώς θα λειτουργήσουν τα γυμναστήρια από σήμερα

Είναι η ποδηλασία καλή ή κακή για τα γόνατα;
28.05.2021

Είναι η ποδηλασία καλή ή κακή για τα γόνατα;

Ποιοι λόγοι «κρύβονται» πίσω από την απότομη αύξηση βάρους;
27.05.2021

Ποιοι λόγοι «κρύβονται» πίσω από την απότομη αύξηση βάρους;

Τοπικό πάχος: Υπάρχει τρόπος να φύγει;
20.05.2021

Τοπικό πάχος: Υπάρχει τρόπος να φύγει;

Δεν έχεις χρόνο για γυμναστική; Με αυτό το 10λεπτό «φωτιά» θα γυμνάσεις όλα τα επίμαχα σημεία
17.05.2021

Δεν έχεις χρόνο για γυμναστική; Με αυτό το 10λεπτό «φωτιά» θα γυμνάσεις όλα τα επίμαχα σημεία

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Ομορφιά
4

Γκρίζα μαλλιά: Πώς βοηθούν οι πατάτες στη μείωση των λευκών τριχών

Περισσότερα

16.06.2021

Τι είναι το λιποίδημα και πώς αντιμετωπίζεται;

Το λιποίδημα είναι μια χρόνια, κληρονομική πάθηση που κυρίως εμφανίζεται στις γυναίκες, μη σαφούς αιτιολογίας, αλλά χωρίς επιπτώσεις για την υγεία εκτός της αισθητικής εικόνας. Παρουσιάζεται οίδημα, που στην πραγματικότητα είναι η άνιση κατανομή λιπώδους ιστού, που ξεκινά από τις λαγόνιες ακρολοφίες έως τους αστραγάλους, χωρίς επιπτώσεις στον άκρα πόδα. Εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα και σπάνια στα […]

16.06.2021

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων: 256 στην Αττική -52 στην Θεσσαλονίκη

Στην Αττική εντοπίζεται και σήμερα ο μεγαλύτερος αριθμός των νέων κρουσμάτων. Σε σύνολο 549 νέων μολύνσεων που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ, τα 256 επιβεβαιώθηκαν στην πρωτεύουσα, με τους περισσότερους τομείς των Αθηνών να σημειώνουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ειδικότερα: Επιβεβαιώθηκαν 26 στην Ανατολική Αττική, 29 στον Βόρειο τομέα Αθηνών, 7 στην Δυτική Αττική, 47 στον Δυτικό τομέα […]

ΕΟΔΥ: 549 νέα κρούσματα – 330 διασωληνωμένοι-13 θάνατοι
16.06.2021

ΕΟΔΥ: 549 νέα κρούσματα – 330 διασωληνωμένοι-13 θάνατοι

Εμβολιασμοί: 51.000 τα ραντεβού από τους 18 -24 ετών
16.06.2021

Εμβολιασμοί: 51.000 τα ραντεβού από τους 18 -24 ετών

Ο ξαφνικός και παράξενος βήχας στα παιδιά
16.06.2021

Ο ξαφνικός και παράξενος βήχας στα παιδιά

Μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών: Διερευνώνται περιστατικά μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα
16.06.2021

Μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών: Διερευνώνται περιστατικά μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς τα παιδιά το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου
16.06.2021

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς τα παιδιά το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου

11ο συνέδριο Future of Healthcare in Greece
16.06.2021

11ο συνέδριο Future of Healthcare in Greece

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του νέου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας Hellenic Digital Health Cluster
16.06.2021

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του νέου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας Hellenic Digital Health Cluster

Νέας γενιάς βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια τοποθετήθηκε στο Metropolitan General
16.06.2021

Νέας γενιάς βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδια τοποθετήθηκε στο Metropolitan General