Νεοπλασίες

Νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού

Νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού

Το Νεφρικό Καρκίνωμα είναι ένας όγκος ο οποίος δημιουργείται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων συγκεκριμένων περιοχών του νεφρού.

Είναι το τρίτο σε συχνότητα νεόπλασμα του ουροποιογεννητικού συστήματος στον άνδρα.

Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του νεφρού είναι η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα.

Επίσης έχουν ενοχοποιηθεί και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως η χρόνια λήψη αντιυπερτασικών φαρμάκων που δρουν ως αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου του άξονα Ρενίνης- αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί πλήρως η συσχέτιση αυτή“, αναφέρει ο ο Δρ. Χρήστος Κομνηνός, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Αναπλαστικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Επιπλέον, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του νεφρού αυξάνει αν υπάρχει 1ου βαθμού συγγενής με ιστορικό καρκίνου του νεφρού.

Συμπτώματα καρκίνου του νεφρού:

Οι περισσότεροι όγκοι του νεφρού παραμένουν ασυμπτωματικοί και ανευρίσκονται τυχαία στα πλαίσια υπερηχογραφημάτων ή αξονικών τομογραφιών που κάνουν οι ασθενείς για άλλη αιτία.

Σπάνια μπορεί να υπάρχει οσφυϊκός πόνος, αιματουρία και ακόμα πιο σπάνια κάποια ψηλαφητή μάζα στην περιοχή των νεφρών.

Ο μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, ή χρόνιο βήχα ή χρόνιο πόνο στα οστά“, εξηγεί ο κ. Κομνηνός.

Διαγνωστική διαδικασία:

Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής βρεθεί με όγκο στο νεφρό ο ιατρός του θα του ζητήσει να κάνει μία αξονική νεφρών και θώρακος με χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού.

Σε περίπτωση αλλεργίας στο σκιαγραφικό ή σε υποψία επέκτασης του όγκου στη νεφρική φλέβα, ο ιατρός θα συστήσει μαγνητική τομογραφία του νεφρού με σκιαγραφικό, ενώ αν συνυπάρχει και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τότε ο ιατρός σας ενδεχομένως θα σας συστήσει να προβείτε σε μια ειδική εξέταση, που λέγεται υπερηχογράφημα με ενίσχυση αντίθεσης.

Αν κάποιος ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργείο για το συγκεκριμένο όγκο, τότε χρήσιμο θα είναι να εξεταστεί και με μια αξονική αγγειογραφία προκειμένου ο χειρουργός του να μελετήσει λεπτομερώς την ανατομία των αγγείων του νεφρού και του περιβάλλοντος όγκου.

Τέλος, ενδεχομένως ο ιατρός σας να σας ζητήσει και ένα σπινθηρογράφημα νεφρών προκείμενου να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα των νεφρών και τη πιθανότητα εμφάνισης νεφρικής ανεπάρκειας μετά το χειρουργείο.

Βιοψία και Όγκος του Νεφρού:

Οι όγκοι γενικώς χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις (καρκίνοι).

Το 85% των όγκων του νεφρού που ανευρίσκονται στις εξετάσεις, είναι κακοήθεις, δηλαδή καρκίνοι.

Ως εκ τούτου, όταν βρεθεί ένας όγκος νεφρού, συστήνεται εξαίρεση του.

Βιοψία του νεφρού γενικά δεν συστήνεται, λόγω της πιθανότητας διασποράς του όγκου, αιμορραγίας, αλλά κυρίως λόγω των αυξημένων ποσοστών ψευδών αποτελεσμάτων. Αντενδείκνυται πλήρως σε κυστικές μορφές όγκων”, αναφέρει ο κ. Κομνηνός.

Γενικά βιοψία του νεφρού συστήνεται σε συμπαγή μορφή όγκων και μόνο αν τα αποτελέσματα της πρόκειται να μας αλλάξουν τη σκέψη για τον τρόπο αντιμετώπισης του.

Γενικά βιοψία του νεφρού συστήνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Όταν σκεφτόμαστε να εφαρμοστούν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η κρυοθεραπεία ή το RF για την καταστροφή του όγκου,
  2. σε υποψία λεμφώματος νεφρού, όπου η σωστή θεραπεία είναι η χημειοθεραπεία και όχι η νεφρεκτομή που μπορεί να σου επιδεινώσει τη νεφρική λειτουργία,
  3. σε ισχυρή υποψία ογκοκυττώματος, ενός καλοήθους όγκου, ειδικά αν είναι αμφοτερόπλευρο και όπου αν βγει θετική η βιοψία μπορεί να εφαρμοστεί παρακολούθηση,
  4. σε δευτεροπαθείς όγκους νεφρού, δηλαδή μεταστατικούς,
  5. σε ασθενείς με πολλαπλές μεταστάσεις, όπου θα εφαρμοσθεί συστηματική θεραπεία και όχι εξαίρεση του όγκου, οι οποίοι μπαίνουν σε ενεργό παρακολούθηση και όχι άμεσα σε θεραπεία.

Αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού:

Οι όγκοι του νεφρού γενικά θεωρείται ότι  δεν ανταποκρίνονται καλά στις ακτινοβολίες και στη χημειοθεραπεία.

Για αυτό το λόγο σε περίπτωση ανεύρεσης όγκου του νεφρού, η θεραπεία που γενικά συστήνεται είναι η χειρουργική.

Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής δε δύναται να χειρουργηθεί, τότε μπορούν να προταθούν και άλλες θεραπείες, όπως είναι η κρυοθεραπεία ή η χρήση ραδιοκυμάτων RF στον όγκο.

Βέβαια, οι θεραπείες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε συγκεκριμένους όγκους, πχ μικρών διαστάσεων όγκοι που εντοπίζονται στην περιφέρεια του νεφρού, και ακόμα και σήμερα λόγω πτωχότερων αποτελεσμάτων θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμόζονται εναλλακτικά του χειρουργείου και μόνο”, επισημαίνει ο κ. Κομνηνός.

Σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολύ μικρούς όγκους μπορεί να συσταθεί και η ενεργός παρακολούθηση του όγκου, μιας και έχει βρεθεί ότι η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει την επιβίωση του ασθενούς και την εμφάνιση μεταστάσεων μέχρι τη στιγμή που θα αποφασιστεί το χειρουργείο.

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή-Λαπαροσκοπική χειρουργική 

Ο καρκίνος του νεφρού ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και το στάδιο του όγκου, καθώς επίσης και την εμπειρία του χειρουργού, μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με ρομποτική μερική νεφρεκτομή, είτε με ρομποτική ριζική (ολική) νεφρεκτομή.

Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να αντιμετωπισθεί και με τη λαπαροσκοπική χειρουργική.

Στα μεγάλα κέντρα με εμπειρία στην αντιμετώπιση του καρκίνου του  νεφρού υπάρχει η τάση διάσωσης όσον το δυνατόν περισσότερου νεφρικού παρεγχύματος, στρέφοντας τη θεραπευτική χειρουργική για τον καρκίνο του νεφρού προς την κατεύθυνση της μερικής νεφρεκτομής, ώστε να έχουμε όσον το δυνατόν καλύτερη νεφρική λειτουργία μετεγχειρητικά“, τονίζει ο κ. Κομνηνός.

Μάλιστα, η εισαγωγή του ρομπότ με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, βοηθάει στο να πραγματοποιηθεί ρομποτική μερική νεφρεκτομή και να διασωθεί ο υπόλοιπος νεφρός ακόμα και σε πολύ δύσκολα περιστατικά.

Τα ρομποτικά συστήματα 

“Νέες τεχνολογίες που προσφέρουν τα ρομποτικά συστήματα Da Vinci, όπως η χρήση του ρομποτικού υπερήχου που μας βοηθάει διεγχειρητικά στον εντοπισμό των ορίων του όγκου και η χρήση του firefly (πυγολαμπίδα), επιτρέπουν στο χειρουργό να κάνει εκλεκτική σύσφιξη μόνο του κλάδου της νεφρικής αρτηρίας που παρέχει αιμάτωση στον όγκο, βοηθώντας στο να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η αιμάτωση του νεφρού και κατά συνέπεια η νεφρική λειτουργία”, εξηγεί ο κ. Κομνηνός.

Τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές βοηθάνε στο:

να υπάρχει ελάχιστη αιμορραγία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου,

-ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος του ασθενούς στις δραστηριότητες του, ενώ,

ο κίνδυνος μετεγχειρητικής κήλης μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο και,

μειώνεται δραστικά ο μέσος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο.

Νεοπλασίες

17.09.2021

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού

Στερεοτακτική βιοψία με μηχανισμό αναρρόφησης κενού είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία κατά την οποία ένα τμήμα ιστού αφαιρείται από το μαστό για εκτίμηση. Μέσα από μια μικρή τομή του δέρματος μια ειδική βελόνα βιοψίας εισέρχεται στο μαστό και χρησιμοποιώντας μηχανισμό αναρρόφησης, λαμβάνονται αρκετά τμήματα ιστού. Τα τμήματα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία στέλνονται […]

17.09.2021

Γιατί μια γυναίκα να κάνει τομοσύνθεση αντί μαστογραφίας

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνά ανιχνεύσιμος καρκίνος, αφού μία στις οκτώ γυναίκες έχουν πιθανότητα να νοσήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στην προσπάθεια για όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων μορφών κακοήθειας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες απεικονιστικές μέθοδοι. Παρόλα αυτά η μαστογραφία συνεχίζει να αποτελεί την μέθοδο με την […]

Ο αγώνας της Fair Life για την υγεία των πνευμόνων συνεχίζεται δυναμικά
15.09.2021

Ο αγώνας της Fair Life για την υγεία των πνευμόνων συνεχίζεται δυναμικά

Γονιδιακός έλεγχος και νέα φάρμακα για ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών
15.09.2021

Γονιδιακός έλεγχος και νέα φάρμακα για ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών

Aυτοί οι ιοί αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
14.09.2021

Aυτοί οι ιοί αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου

Αιματολογική τοξικότητα: Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
14.09.2021

Αιματολογική τοξικότητα: Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία

Ξεκινά η μεγαλύτερη αιματολογική εξέταση που θα ανιχνεύει 50 είδη καρκίνων
13.09.2021

Ξεκινά η μεγαλύτερη αιματολογική εξέταση που θα ανιχνεύει 50 είδη καρκίνων

Σε ποια αίτια αποδίδεται ο καρκίνος του πνεύμονα στους μη καπνιστές;
13.09.2021

Σε ποια αίτια αποδίδεται ο καρκίνος του πνεύμονα στους μη καπνιστές;

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο
12.09.2021

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο

8 συμπτώματα που πρέπει να ελέγξουμε για τον καρκίνο του παγκρέατος
10.09.2021

8 συμπτώματα που πρέπει να ελέγξουμε για τον καρκίνο του παγκρέατος

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Uncategorized
4

ΕΚΠΑ: Δια ζώσης από 1/10 τα μαθήματα – Πώς θα επιστρέψουν οι φοιτητές

Περισσότερα

17.09.2021

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγησης αντιικών φαρμάκων για την εποχική γρίπη σε υγιείς ενήλικες και παιδιά

Η εμπειρική θεραπεία με αντιικά φάρμακα για την εποχική γρίπη συστήνεται για όλους τους ασθενείς με γριπώδη συνδρομή, ιδιαίτερα για όσους έχουν σοβαρά συμπτώματα από το αναπνευστικό και χρήζουν νοσηλείας, για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών αλλά και για μη νοσηλευόμενους ασθενείς με συμπτώματα γρίπης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ακολουθείται και στις […]

17.09.2021

Σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας του αντιγριπικού εμβολίου και αύξηση των νοσηλειών λόγω εποχικής γρίπης

Λίγους μήνες μετά τον εμβολιασμό

Παραγωγή λειτουργικού σπέρματος στο εργαστήριο
17.09.2021

Παραγωγή λειτουργικού σπέρματος στο εργαστήριο

Η φυσική απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων δεν είναι αρκετή
17.09.2021

Η φυσική απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων δεν είναι αρκετή

Γερμανία: Το Facebook διέγραψε λογαριασμούς αντιεμβολιαστών
17.09.2021

Γερμανία: Το Facebook διέγραψε λογαριασμούς αντιεμβολιαστών

Β. Παπαευαγγέλου: Ύφεση της πανδημίας αλλά μην εκπλαγούμε αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων
17.09.2021

Β. Παπαευαγγέλου: Ύφεση της πανδημίας αλλά μην εκπλαγούμε αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων

Σ. Τσιόδρας: Θα χρειαστούμε 3-4 χρόνια για να ανακάμψουμε μετά την πανδημία
17.09.2021

Σ. Τσιόδρας: Θα χρειαστούμε 3-4 χρόνια για να ανακάμψουμε μετά την πανδημία

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού
17.09.2021

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού

Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για την COVID-19: Παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;
17.09.2021

Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για την COVID-19: Παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Moderna: Πόσο αποτελεσματική είναι η 3η δόση του εμβολίου της για την COVID-19;
17.09.2021

Moderna: Πόσο αποτελεσματική είναι η 3η δόση του εμβολίου της για την COVID-19;