Επιδημίες

Απόκριση Τ Λεμφοκυττάρων στα εμβόλια της COVID-19: Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ιστορικό λοίμωξης;

Απόκριση Τ Λεμφοκυττάρων στα εμβόλια της COVID-19: Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ιστορικό λοίμωξης;

Τα εμβόλια της COVID-19 προκαλούν μία σειρά αντιδράσεις από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού.

Αν και σήμερα έχουν γίνει αρκετές μελέτες που εξέτασαν την απόκριση αντισωμάτων στα εμβόλια, οι γνώσεις μας σχετικά με την απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων (τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό μακροπρόθεσμα) είναι πολύ περιορισμένες.

Μία νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Gladstone προσπάθησε να εξερευνήσει περισσότερο την τελευταία απόκριση εξετάζοντας με λεπτομέρεια τα Τ λεμφοκύτταρα στους εθελοντές πριν και μετά τη χορήγηση των εμβολίων.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό eLife, τόσο το εμβόλιο της Pfizer, όσο και το εμβόλιο της Moderna, επάγουν την παραγωγή Τ λεμφοκυττάρων τα οποία παραμένουν μακροπρόθεσμα στον οργανισμό και μπορούν να προστατεύσουν από αρκετά διαφορετικά στελέχη του SARS-CoV-2.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως αν ο ασθενής που εμβολιάζεται έχει ιστορικό λοίμωξης με τον SARS-CoV-2 ή όχι.

«Η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι τα εμβόλια προκαλούν ισχυρή ανοσιακή απόκριση από τα Τ λεμφοκύτταρα στα υγιή άτομα.

Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει τρόπος να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την απόκριση αυτή, ωθώντας τα Τ λεμφοκύτταρα να παραμείνουν στο αναπνευστικό σύστημα», αναφέρουν οι επιστήμονες στη μελέτη τους.

Τ Λεμφοκύτταρα: Ποιότητα ή ποσότητα;

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου αντιμετωπίζει τις λοιμώξεις με δύο μεθόδους:

Η πρώτη περιλαμβάνει τα αντισώματα, τα οποία παράγονται από τα Β λεμφοκύτταρα.

Τα αντισώματα αναγνωρίζουν ένα παθογόνο και προσδένονται σε αυτό, διευκολύνοντας έτσι την καταστροφή του από άλλα κύτταρα, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει τελικά τη λοίμωξη.

-Το δεύτερο εργαλείο του ανοσοποιητικού συστήματος είναι τα Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν και να καταστρέψουν τα κύτταρα που έχουν ήδη μολυνθεί από κάποιο παθογόνο.

Τα Τ λεμφοκύτταρα έχουν συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα αντισώματα που παράγονται μετά τη λοίμωξη ή τον εμβολιασμό, και βοηθούν στον περιορισμό της λοίμωξης όταν αυτή βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια, αποτρέποντας την εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων.

Ωστόσο, τα Τ λεμφοκύτταρα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία επομένως είναι δύσκολο να εξεταστούν.

Η κάθε κατηγορία Τ λεμφοκυττάρων παίζει διαφορετικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων.

Οι περιορισμένες μελέτες που επιχείρησαν να εξετάσουν την απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων στα εμβόλια ή την COVID-19 λοίμωξη ασχολήθηκαν συνολικά με τα παραπάνω κύτταρα, προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσουν ποιο ποσοστό τους αναγνωρίζει τον SARS-CoV-2.

Ωστόσο, η παρούσα μελέτη θέλησε να κάνει ένα ακόμα βήμα.

Όπως υποστήριξαν οι συγγραφείς, η ποιότητα των Τ λεμφοκυττάρων (δηλαδή η ικανότητά τους να καταστρέφουν τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί με τον ιό) μας ενδιαφέρει περισσότερο από τον συνολικό τους αριθμό (ποσότητα).

Η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε την τεχνολογία CyTOF, η οποία μπορεί να υπολογίσει τα επίπεδα σχεδόν 40 διαφορετικών πρωτεϊνών στην επιφάνεια, ή το εσωτερικό των Τ λεμφοκυττάρων.

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να διαπιστώσουν ακριβώς ποια είδη Τ λεμφοκυττάρων ήταν ικανά να αναγνωρίσουν τον SARS-CoV-2 πριν και μετά τον εμβολιασμό.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 11 εθελοντές που έκαναν κάποιο mRNA εμβόλιο, εκ των οποίων οι 6 είχαν ιστορικό COVID-19.

Οι επιστήμονες έλαβαν δείγματα αίματος από κάθε εθελοντή 2 εβδομάδες πριν την 1η δόση και 2 εβδομάδες μετά τη 2η δόση.

Η προστασία των εμβολίων

Όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες, όλοι οι εθελοντές που έκαναν και τις 2 δόσεις των εμβολίων είχαν Τ λεμφοκύτταρα που αναγνώριζαν τρία διαφορετικά στελέχη του SARS-CoV-2 και συγκεκριμένα:

-το αρχικό στέλεχος της πανδημίας,

-το στέλεχος Άλφα και,

-το στέλεχος Βήτα.

Την εποχή που έγινε η μελέτη δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για το στέλεχος Δέλτα, ωστόσο σήμερα οι επιστήμονες έχουν αρχίσει μία νέα μελέτη με σκοπό να εξετάσουν και αυτό το στέλεχος.

Στους εθελοντές που δεν είχαν ιστορικό COVID-19, η απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων βελτιώθηκε σημαντικά (τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα) μετά τη 2η δόση του εμβολίου.

Ωστόσο, στους ασθενείς που είχαν νοσήσει από τον ιό, η 2η δόση του εμβολίου επηρέασε ελάχιστα την απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων.

Όπως υποστήριξαν οι επιστήμονες, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η 2η δόση των εμβολίων δεν μπορεί να προσφέρει οφέλη σε όσους έχουν νοσήσει από COVID-19.

Το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκαν νέα Τ λεμφοκύτταρα, δεν σημαίνει ότι η 2η δόση δεν ενισχύει άλλα κομμάτια του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως για παράδειγμα τα Β λεμφοκύτταρα.

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν επίσης ότι αν και όλοι οι εθελοντές παρουσίασαν ισχυρή απόκριση από τα Τ λεμφοκύτταρα, αυτοί που είχαν ιστορικό COVID-19 είχαν μοριακούς δείκτες που δείχνουν ότι η διάρκεια ζωής των κυττάρων θα είναι μεγαλύτερη, ενώ  περισσότερα από αυτά θα παραμείνουν στο αναπνευστικό σύστημα.

Όπως εξήγησαν, με τις τυπικές προσεγγίσεις δεν θα ήταν δυνατό να διαπιστωθεί η παραπάνω διαφορά, ωστόσο η τεχνολογία CyTOF προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, καθώς επιτρέπει να εξεταστούν λειτουργικές διαφορές στα Τ λεμφοκύτταρα.

Η παραμονή των Τ λεμφοκυττάρων στο αναπνευστικό σύστημα είναι ένας παράγοντας που πιθανώς μπορεί να εξηγήσει γιατί οι ασθενείς με ιστορικό COVID-19 νοσούν σπανιότερα σε σχέση με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας νέος στόχος στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων είναι η παραμονή των Τ λεμφοκυττάρων στον πνεύμονα καθώς, όπως φαίνεται, αυτό οδηγεί συνήθως σε ηπιότερη νόσηση.

Σε μελλοντικές τους μελέτες οι επιστήμονες σκοπεύουν να εξετάσουν την απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, την απόκριση των Τ λεμφοκυττάρων μετά την τρίτη δόση των εμβολίων, καθώς και τη δραστηριότητα των Τ λεμφοκυττάρων στους ασθενείς με long COVID.

Πηγή: Αντώνιος Δημητρακόπουλος – Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Επιδημίες

20.10.2021

Κίνδυνος λοίμωξης COVID-19 σε επίνοσα άτομα και συσχέτιση με τα άνοσα άτομα της οικογένειας

Η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ανοσίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και ο κίνδυνος νόσησης από COVID-19 στα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει ανοσία (επίνοσα) παραμένει υπό διερεύνηση. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα […]

20.10.2021

Μελέτη: Η κολχικίνη δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19

Η χορήγηση του φαρμάκου κολχικίνη σε ενήλικους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 δεν οδηγεί σε καμία μείωση των θανάτων, της διάρκειας νοσηλείας τους ή του κινδύνου να χρειαστούν διασωλήνωση. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μεγάλης τυχαιοποιημένης και ελεγχόμενης κλινικής μελέτης RECOVERY σε τρεις χώρες, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 11.340 ασθενείς, σε 177 βρετανικά νοσοκομεία, δύο της […]

COVID-19: Πόσο διαρκεί η ανοσία από τη φυσική λοίμωξη;
20.10.2021

COVID-19: Πόσο διαρκεί η ανοσία από τη φυσική λοίμωξη;

ΗΠΑ: Mix & match για την ενισχυτική δόση αναμένεται να συστήσει ο FDA
20.10.2021

ΗΠΑ: Mix & match για την ενισχυτική δόση αναμένεται να συστήσει ο FDA

Λύματα: Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο οκτώ περιοχών
20.10.2021

Λύματα: Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο οκτώ περιοχών

Μελέτη: Υψηλή προστασία στην ηλικιακή ομάδα 12-18 από το εμβόλιο της Pfizer
20.10.2021

Μελέτη: Υψηλή προστασία στην ηλικιακή ομάδα 12-18 από το εμβόλιο της Pfizer

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
20.10.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Γεωγραφική κατανομή: 701 σε Αττική  -574 στην Θεσσαλονίκη
19.10.2021

Γεωγραφική κατανομή: 701 σε Αττική -574 στην Θεσσαλονίκη

COVID-19: 3.739 νέα κρούσματα – 356 διασωληνωμένοι – 29 νέοι θάνατοι
19.10.2021

COVID-19: 3.739 νέα κρούσματα – 356 διασωληνωμένοι – 29 νέοι θάνατοι

ΚΥΑ: Πώς θα διενεργούνται τα υποχρεωτικά rapid tests των ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα
19.10.2021

ΚΥΑ: Πώς θα διενεργούνται τα υποχρεωτικά rapid tests των ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Υγεία & πολιτική
4

ΙΣΑ: Δέσμευση Πλεύρη για επίλυση των αιτημάτων του ιατρικού κλάδου

Περισσότερα

20.10.2021

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της νόσου COVID-19 στα παιδιά;

Τα παιδιά στη συντριπτική του πλειοψηφία όταν κολλήσουν SARS-CoV-2 θα περάσουν τη νόσο με ήπια συμπτώματα. Ωστόσο ένα μικρό ποσοστό παιδιών θα επιβαρυνθούν σημαντικά και τελικά θα χρειασθούν νοσηλεία. -Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της νόσου στα παιδιά; Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο EBio Medicine ερευνητές από την Αργεντινή βρήκαν ότι σημαντικό […]

20.10.2021

Κίνδυνος λοίμωξης COVID-19 σε επίνοσα άτομα και συσχέτιση με τα άνοσα άτομα της οικογένειας

Η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ανοσίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και ο κίνδυνος νόσησης από COVID-19 στα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει ανοσία (επίνοσα) παραμένει υπό διερεύνηση. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα […]

Συμπληρώματα πρωτεϊνών: Πόσο αποτελεσματικά είναι στους αθλητές
20.10.2021

Συμπληρώματα πρωτεϊνών: Πόσο αποτελεσματικά είναι στους αθλητές

10 δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε για την ψωρίαση
20.10.2021

10 δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε για την ψωρίαση

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα
20.10.2021

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα

Μελέτη: Η κολχικίνη δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19
20.10.2021

Μελέτη: Η κολχικίνη δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19

Φρονιμίτες: Πότε πρέπει να τους αφαιρέσω;
20.10.2021

Φρονιμίτες: Πότε πρέπει να τους αφαιρέσω;

Σακχαρώδης διαβήτης: Η απάντηση για την ύπουλη νόσο
20.10.2021

Σακχαρώδης διαβήτης: Η απάντηση για την ύπουλη νόσο

Φλεβίτιδα: Ανακουφίζοντας τα πρησμένα πόδια
20.10.2021

Φλεβίτιδα: Ανακουφίζοντας τα πρησμένα πόδια

Καρδιαγγειακή Υγεία: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο Διαβήτη Τύπου 2;
20.10.2021

Καρδιαγγειακή Υγεία: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο Διαβήτη Τύπου 2;