Επιδημίες

COVID-19: Μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του εγκεφάλου μακροπρόθεσμα;

COVID-19: Μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του εγκεφάλου μακροπρόθεσμα;

Σχεδόν 19 μήνες μετά το 1ο περιστατικό της πανδημίας, έχουμε συλλέξει πλέον αρκετά δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις της COVID-19 τόσο στον εγκέφαλο όσο και στον υπόλοιπο οργανισμό.

Τα δεδομένα αυτά έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές που μπορεί να έχει η COVID-19 σε διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς, όπως η γήρανση.

Εξετάζοντας την απόκριση του εγκεφάλου στην COVID-19

Τον Αύγουστο του 2021, μία μελέτη που είχε εξετάσει τις επιδράσεις της COVID-19 στον εγκέφαλο βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τομέα της νευρολογίας.

Στην έρευνα αυτή, οι επιστήμονες βασίστηκαν σε δεδομένα από την UK Biobank, η οποία έχει απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου για πάνω από 45.000 εθελοντές από τη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά οι επιστήμονες είχαν πρόσβαση στις εξετάσεις που έκαναν οι εθελοντές τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της πανδημίας.

Η επιστημονική ομάδα ανέλυσε τα παραπάνω δεδομένα και ακολούθως ζήτησε από όσους είχαν ιστορικό COVID-19 να προσέλθουν στο νοσοκομείο για να κάνουν νέες απεικονιστικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια δημιούργησαν δύο ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, παράγοντες κινδύνου).

Στην πρώτη ομάδα ήταν αυτοί που δεν είχαν ιστορικό COVID-19, ενώ,

-στην άλλη αυτοί που είχαν θετικές εξετάσεις για τον ιό.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στη φαιά ουσία (αποτελείται από τους νευρώνες που επεξεργάζονται πληροφορίες στον εγκέφαλο) ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ειδικότερα, το πάχος της φαιάς ουσίας ήταν μειωμένο στον πρόσθιο και τον κροταφικό λοβό σε όσους είχαν νοσήσει από COVID-19.

Στο γενικό πληθυσμό, είναι φυσιολογικό να περιοριστεί ο όγκος, ή το πάχος της φαιάς ουσίας με την ηλικία, ωστόσο η μείωση ήταν μεγαλύτερη του αναμενόμενου σε όσους είχαν νοσήσει από COVID-19.

Μία παρατήρηση της έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ότι, η μείωση της φαιάς ουσίας ήταν παρόμοια σε όσους είχαν νοσήσει σοβαρά και όσους είχαν παρουσιάσει ηπιότερα συμπτώματα από την COVID-19.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αυτοί που ήταν ασυμπτωματικοί, είχαν αρνητικές επιδράσεις στη φαιά ουσία από τη λοίμωξη.

Τέλος, οι επιστήμονες έκαναν εξετάσεις των γνωστικών λειτουργιών στις δύο ομάδες εθελοντών και διαπίστωσαν ότι αυτοί που είχαν μολυνθεί με τον SARS-CoV-2 είχαν χειρότερες επιδόσεις στην επεξεργασία των πληροφοριών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Αν και τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή, καθώς δεν έχουν περάσει ακόμα από τη διαδικασία του peer review, το μεγάλο δείγμα εθελοντών καθώς και η καλή ποιότητα των δεδομένων που εξετάστηκαν, ισχυροποιούν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της έρευνας.

-Πώς μεταφράζονται οι παραπάνω αλλαγές στη φαιά ουσία;

Στην αρχή της πανδημίας, δύο από τα πρώτα συμπτώματα της COVID-19 που καταγράφηκαν ήταν η ανοσμία και η αγευσία.

Οι περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται περισσότερο από τη λοίμωξη, όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, συνδέονται στο σύνολό τους με τον οσφρητικό βολβό, μία δομή στο πρόσθιο μέρος του εγκεφάλου που μεταφέρει τα σήματα της όσφρησης από τη ρίνα στις διάφορες δομές του εγκεφάλου.

Ο οσφρητικός βολβός συνδέεται και με αρκετές περιοχές του κροταφικού λοβού.

Ο κροταφικός λοβός παίζει κεντρικό ρόλο στη νόσο Alzheimer, αλλά και στη διαδικασία της γήρανσης, καθώς εκεί βρίσκεται ο ιππόκαμπος.

Ο τελευταίος εμπλέκεται τόσο στη μνήμη, όσο και σε ορισμένες άλλες γνωστικές λειτουργίες.

Στο παρελθόν, διάφορες έρευνες είχαν παρατηρήσει ότι οι ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο Alzheimer, συχνά έχουν διαταραχές της όσφρησης.

Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ακριβώς τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της COVID-19 στον εγκέφαλο.

Οι μελλοντικές έρευνες, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στις περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μνήμη και τη νόσο Alzheimer.

Το μέλλον

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αφήνουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα.

Για παράδειγμα:

-πώς συνδέονται οι αλλαγές της φαιάς ουσίας που παρατηρήθηκαν με τη διαδικασία της γήρανσης;

Μπορεί ο εγκέφαλος να αναρρώσει πλήρως από τις βλάβες που προκάλεσε η ιογενής λοίμωξη;

Τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν από μελλοντικές έρευνες, αρκετές από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σήμερα γνωρίζουμε ήδη ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται διαφορετικά τις πληροφορίες.

Επιπλέον, παρατηρούνται αλλαγές στην κινητικότητα, αλλά και στον τρόπο που οι ηλικιωμένοι «μαθαίνουν» νέες κινήσεις.

Δεκαετίες ερευνών έχουν δείξει επίσης ότι η επεξεργασία των νέων πληροφοριών είναι μειωμένη στους ηλικιωμένους, ωστόσο τόσο η ομιλία όσο και οι γνώσεις τους μένουν επί το πλείστον ανεπηρέαστες.

Αναφορικά με τη δομή του εγκεφάλου, τυπικά παρατηρείται μία μείωση στο μέγεθος στις ηλικίες άνω των 65.

Η μείωση αυτή, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου και συνήθως συνοδεύεται από αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Η λευκή ουσία (μεταφέρει τις ηλεκτρικές ώσεις στους άξονες των νευρικών κυττάρων) επίσης επηρεάζεται στην τρίτη ηλικία.

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζει μεταβολές στη σκέψη και τις κινήσεις.

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς της γήρανσης, καθώς έτσι θα μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα των ηλικιωμένων.

Σήμερα, καθώς η πανδημία της COVID-19 συνεχίζει να εξαπλώνεται, θα μάθουμε επίσης αρκετά και για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της COVID-19 στον εγκέφαλο.

Πηγή: Αντώνιος Δημητρακόπουλος – Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Επιδημίες

21.10.2021

AY.4.2: Νέα παραλλαγή του στελέχους Δέλτα ανιχνεύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία

Μία νέα παραλλαγή του στελέχους Δέλτα εξαπλώνεται αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Η παραλλαγή αυτή, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, φαίνεται ότι έχει αυξημένη μολυσματικότητα σε σχέση με το στέλεχος Δέλτα, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο στέλεχος της πανδημίας. Τα ποσοστά της παραλλαγής αυτής, η οποία ονομάστηκε AY.4.2, παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τις τελευταίες […]

21.10.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. […]

Γεωγραφική κατανομή: 659 κρούσματα στην Αττική – 523 στη Θεσσαλονίκη
20.10.2021

Γεωγραφική κατανομή: 659 κρούσματα στην Αττική – 523 στη Θεσσαλονίκη

Στις ηλικίες 4-18 ετών το 26% των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα
20.10.2021

Στις ηλικίες 4-18 ετών το 26% των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα

Τσιόδρας: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια Pfizer – Moderna -AstraZeneca και Johnson
20.10.2021

Τσιόδρας: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια Pfizer – Moderna -AstraZeneca και Johnson

COVID-19:  3.279 κρούσματα – 351 διασωληνωμένοι – 38 νέοι θάνατοι
20.10.2021

COVID-19: 3.279 κρούσματα – 351 διασωληνωμένοι – 38 νέοι θάνατοι

Εμβόλιο ειδικά κατά του στελέχους Δέλτα αναπτύσσουν επιστήμονες της Οξφόρδης
20.10.2021

Εμβόλιο ειδικά κατά του στελέχους Δέλτα αναπτύσσουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Ιταλία: Τιμώρησαν με αποκλεισμό γερουσιαστή γιατί δεν ήθελε να δείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού!
20.10.2021

Ιταλία: Τιμώρησαν με αποκλεισμό γερουσιαστή γιατί δεν ήθελε να δείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού!

Τι έδειξαν οι χθεσινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ
20.10.2021

Τι έδειξαν οι χθεσινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ

Τα εμβόλια αποδείχθηκαν «τζούφια» και επιστράτευσαν τον Σ.Τσιόδρα: Πεθαίνουν οι εμβολιασμένοι αλλά είναι αποτελεσματικά
20.10.2021

Τα εμβόλια αποδείχθηκαν «τζούφια» και επιστράτευσαν τον Σ.Τσιόδρα: Πεθαίνουν οι εμβολιασμένοι αλλά είναι αποτελεσματικά

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Υγεία & πολιτική
4

ΙΣΑ: Δέσμευση Πλεύρη για επίλυση των αιτημάτων του ιατρικού κλάδου

Περισσότερα

21.10.2021

Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την οστεοπόρωση από την Amgen Hellas

Η οστεοπόρωση καθιστά τα οστά μας αδύναμα και εύθραυστα. Και όπως κάθε τι εύθραυστο και πολύτιμο, αξίζει να τα προστατέψουμε. Για να το επιτύχουμε, θα πρέπει να ενημερωθούμε για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και να ελέγχουμε την υγεία των οστών μας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μας. Αυτό το μήνυμα απευθύνει στο κοινό η […]

21.10.2021

Μαγνήσιο: 9 συμπτώματα που δείχνουν την έλλειψή του από τον οργανισμό μας

Όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε τι είναι το μαγνήσιο, πολλοί όμως δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το ανόργανο άλας για το ανθρώπινο σώμα. Ιδιότητες και οφέλη για την υγεία. Το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά του ασβεστίου στις κυτταρικές μεμβράνες. Λειτουργεί σε συνεργασία με το ασβέστιο και πρέπει να βρίσκονται μαζί σε ισορροπία. Συμβάλλει στην καλή υγεία […]

Ομίχλη Εγκεφάλου: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται
21.10.2021

Ομίχλη Εγκεφάλου: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Επέμβαση μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών
21.10.2021

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Επέμβαση μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών

Υπέρταση: Η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με τα φάρμακα
21.10.2021

Υπέρταση: Η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με τα φάρμακα

Κολπίτιδες: Αιτίες εμφάνισης και μέτρα πρόληψης
21.10.2021

Κολπίτιδες: Αιτίες εμφάνισης και μέτρα πρόληψης

Το παραδοσιακό γιαούρτι και οι ευεργετικές του ιδιότητες σε ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη
21.10.2021

Το παραδοσιακό γιαούρτι και οι ευεργετικές του ιδιότητες σε ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη

Καταστάσεις που προκαλούν αίμα στα ούρα (Aιματουρία)
21.10.2021

Καταστάσεις που προκαλούν αίμα στα ούρα (Aιματουρία)

Μπορεί το περιβάλλον να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα;
21.10.2021

Μπορεί το περιβάλλον να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα;

Βιταμίνη Β12: Συμπτώματα έλλειψης στον οργανισμό μας
21.10.2021

Βιταμίνη Β12: Συμπτώματα έλλειψης στον οργανισμό μας