Επιδημίες

Υπάρχουν αντισώματα για τον SARS-CoV-2 στο μητρικό γάλα των γυναικών που νόσησαν;

Υπάρχουν αντισώματα για τον SARS-CoV-2 στο μητρικό γάλα των γυναικών που νόσησαν;

Ο ιός SARS-CoV-2, ο οποίος ευθύνεται για την πανδημία που αντιμετωπίζουμε σήμερα, προκαλεί συνήθως ήπια ή ασυμπτωματική λοίμωξη στα παιδιά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Με βάση δεδομένα από άλλες λοιμώξεις, γνωρίζουμε σήμερα ότι ο θηλασμός μπορεί να προσφέρει παθητική ανοσία στο βρέφος, καθώς περιέχει αντισώματα που δημιουργήθηκαν από το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας.

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό medRxiv θέλησε να εξετάσει την παρουσία αντισωμάτων IgA και IgG για τον SARS-CoV-2 στο μητρικό γάλα γυναικών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό.

Η ίδια έρευνα εξέτασε επίσης και τα ειδικά αντιγόνα που στοχεύουν τα παραπάνω αντισώματα.

Σχεδιασμός της έρευνας

Το μητρικό γάλα περιέχει αντισώματα που μπορούν να προστατεύσουν το βρέφος από αρκετές λοιμώξεις τις οποίες αντιμετώπισε η μητέρα κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Επιπλέον, παράγοντες όπως η λακτοφερρίνη, μία σφαιρική γλυκοπρωτεΐνη που βρίσκεται στο γάλα, έχει αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή δράση.

Το 90% περίπου των αντισωμάτων στο μητρικό γάλα είναι IgA, κυρίως στη μορφή sIgA, η οποία δεν μπορεί να διασπαστεί στο στόμα και το έντερο του βρέφους.

Λιγότερο από το 10% είναι IgM, ενώ λιγότερο από το 2% είναι IgG αντισώματα.

Προηγούμενες μελέτες είχαν διαπιστώσει την παρουσία τόσο IgA όσο και IgG αντισωμάτων για τον SARS-CoV-2 στο μητρικό γάλα.

Τα αντισώματα αυτά αναγνωρίζουν τις πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου (Ν) και την πρωτεΐνη ακίδα του ιού (S).

Αντισώματα IgG και IgA ανιχνεύθηκαν μάλιστα στο 75% των δειγμάτων μητρικού γάλακτος, με τα επίπεδα των IgA να είναι υψηλότερα.

Τι έδειξε η έρευνα

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 21 γυναίκες με COVID-19.

Η διάγνωση της νόσου στις γυναίκες αυτές επιβεβαιώθηκε με τη χρήση RT-PCR.

Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν τα 35.

-Περίπου το 25% ήταν παχύσαρκες, ενώ,

-πάνω από το 40% είχαν χρόνια νοσήματα όπως:

-υπέρταση,

-άσθμα,

-θυρεοειδοπάθειες, ή,

-παθήσεις των νεφρών.

Όλες οι γυναίκες είχαν συμπτωματική COVID-19, με τα συμπτώματα να διαρκούν κατά μέσο όρο 25 ημέρες.

Η ποσότητα των IgA στο γάλα διαφέρει για την κάθε ιική πρωτεΐνη

Χρησιμοποιώντας ECLIA (electro-chemiluminescent immunoassay), οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι 24 πρωτεΐνες του SARS-CoV-2 ή τμήματά τους μπορούσαν να αντιδράσουν με ένα ή περισσότερα IgA από το μητρικό γάλα.

Τα αντιγόνα που στόχευαν συχνότερα τα αντισώματα ήταν η πρωτεΐνη Ν και η πρωτεΐνη S του ιού.

Εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε πρωτεΐνη οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το γάλα από 19 μητέρες είχε IgA αντισώματα που αντιδρούσαν στην πρωτεΐνη Ν και το γάλα από 18 μητέρες είχε αντισώματα για την πρωτεΐνη S.

Μόλις σε 1 γυναίκα τα αντισώματα IgA μπορούσαν να αναγνωρίσουν και την πρωτεΐνη Μ.

Για την IgG τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, με τη διαφορά ότι λιγότερα δείγματα μπορούσαν να αναγνωρίσουν την πρωτεΐνη Ν και την πρωτεΐνη S.

Ειδικές περιοχές

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες γυναίκες τα αντισώματα μπορούσαν να αναγνωρίσουν και ειδικές περιοχές του SARS-CoV-2.

Συγκεκριμένα, το γάλα μίας γυναίκας είχε IgA αντισώματα για την C-τελική περιοχή της S1, ενώ σε άλλες γυναίκες υπήρχαν αντιδραστικά IgA αντισώματα για τμήματα των πρωτεϊνών S2 και N.

Τα επίπεδα της IgG παρουσίασαν επίσης διαφοροποίηση στις γυναίκες, γεγονός που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την μεγάλη ετερογένεια που είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενες μελέτες.

Με άλλα λόγια, αν και η συστηματική απόκριση στον ιό είναι σχετικά σταθερή, δεν ισχύει το ίδιο για την απόκριση στην έκκριση του μητρικού γάλακτος.

Σημαντική διαφοροποίηση στα προφίλ έκκρισης IgA

Τα προφίλ έκκρισης IgA παρουσίαζαν σημαντική διαφοροποίηση στις γυναίκες.

Η γυναίκα με τα υψηλότερα επίπεδα IgA είχε IgA αντισώματα που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής S1, καθώς και τον υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων για την πρωτεΐνη Ν. 

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η γυναίκα αυτή είχε και μία αναμνηστική απόκριση η οποία πιθανώς αποδίδεται σε διασταυρούμενη αντιδραστικότητα από τους 4 εποχικούς κορονοϊούς.

Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι τα αντισώματα στο μητρικό γάλα ανιχνεύθηκαν αργά στην πορεία της λοίμωξης, επομένως η μικρή διάρκεια της έρευνας δεν μας επιτρέπει να αποφανθούμε αν τα επίπεδα μειώθηκαν αργότερα.

Ορισμένες άλλες γυναίκες είχαν αντισώματα που αναγνωρίζουν έναν ή περισσότερους επιτόπους από πρωτεΐνες του SARS-CoV-2, όπως η Ν, αλλά και επιτόπους από πρωτεΐνες Ν άλλων κορονοϊών, όπως ο MERS ή ο hCoV OC43, το γονιδίωμα των οποίων ομοιάζει κατά περίπου 40% με αυτό του SARS-CoV-2.

Αρκετές από τις υπόλοιπες γυναίκες είχαν αντισώματα IgA και IgG που δεν αναγνώριζαν κανένα από τα παραπάνω αντιγόνα.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες για να αναγνωριστούν οι αντιγονικοί στόχοι των IgA στο μητρικό γάλα.

Συμπέρασμα

Το μητρικό γάλα από γυναίκες με επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη είχε IgA αντισώματα που αντιδρούν με αρκετά αντιγόνα του SARS-CoV-2.

Η μεγαλύτερη αντιδραστικότητα παρατηρήθηκε με τις πρωτεΐνες Ν και S (43% και 24% αντίστοιχα).

Πηγή: Αντώνιος Δημητρακόπουλος – Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Επιδημίες

23.09.2021

COVID-19: Κανένας κίνδυνος από τα φάρμακα για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

Τόσο οι βιολογικοί παράγοντες όσο και τα φάρμακα μεσαλαμίνη και σουλφασαλαζίνη που χρησιμοποιούνται στους ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου δεν συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης ή νοσηλείας από COVID-19, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της μελέτης SECURE-IDB. Κανένας κίνδυνος δεν παρατηρήθηκε επίσης και για άλλα φάρμακα όπως οι ανταγωνιστές του TNF-α και η μεθοτρεξάτη. […]

23.09.2021

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας με την ενισχυτική δόση

Όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρία Johnson & Johnson, η χορήγηση μίας δεύτερης δόσης του εμβολίου της μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του τελευταίου στην πρόληψη της μέτριας ή σοβαρής COVID-19 στο 94%. Όταν χορηγείται εντός 2 μηνών από την 1η δόση του εμβολίου: -η ενισχυτική δόση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των αντισωμάτων 4-6 φορές, […]

Κορωνοϊός-θετικότητα: «Πεντακάθαρες» Ιθάκη –  Μήλος – «Ασφυξία» σε Μύκονο- Καστοριά
23.09.2021

Κορωνοϊός-θετικότητα: «Πεντακάθαρες» Ιθάκη – Μήλος – «Ασφυξία» σε Μύκονο- Καστοριά

Η μη έγκριση του Sputnik V από τον Π.Ο.Υ. στέλνει τους Ρώσους για εμβόλιο στο εξωτερικό
23.09.2021

Η μη έγκριση του Sputnik V από τον Π.Ο.Υ. στέλνει τους Ρώσους για εμβόλιο στο εξωτερικό

Άρθρο στο περιοδικό Nature για την πανδημία COVID-19 με την συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων
23.09.2021

Άρθρο στο περιοδικό Nature για την πανδημία COVID-19 με την συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
23.09.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους 4-18 ετών
22.09.2021

Κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους 4-18 ετών

COVID-19: 2.329 νέα κρούσματα – 333 διασωληνωμένοι- 26 θάνατοι
22.09.2021

COVID-19: 2.329 νέα κρούσματα – 333 διασωληνωμένοι- 26 θάνατοι

Μπουρλά: Η απόφαση για την 3η δόση πρέπει να βασιστεί στην επιστήμη
22.09.2021

Μπουρλά: Η απόφαση για την 3η δόση πρέπει να βασιστεί στην επιστήμη

Έκλεισε το πρώτο τμήμα σχολείου λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού
22.09.2021

Έκλεισε το πρώτο τμήμα σχολείου λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Επιδημίες
4

EMA: Ασάφεια για το αν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώσεων από το εμβόλιο της AstraZeneca

Περισσότερα

23.09.2021

Παιδικά Χωριά SOS & Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζουν για δεύτερη σχολική χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους σε όλη την Ελλάδα. Στην προσπάθεια διασφάλισης της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στο δικαίωμα της εκπαίδευσης, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS, υλοποιούν και […]

23.09.2021

Μια νύχτα στο Βυζαντινό Μουσείο για τo Alzheimer

Σύμφωνα µε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας 160.000 άτομα πάσχουν από άνοια και 280.000 άτομα από ήπια νοητική διαταραχή. Συνολικά ο πληθυσμός των ανθρώπων με ήπια ή σοβαρά νοητικά προβλήματα πλησιάζει το μισό εκατομμύριο. Αν συνυπολογίσουμε ότι για κάθε ασθενή με άνοια επηρεάζεται σημαντικά η ζωή 2-3 φροντιστών- μελών της οικογένειας, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται […]

Εκκολπωματίτιδα: Θα βελτιωθεί η ζωή μου μετά το χειρουργείο;
23.09.2021

Εκκολπωματίτιδα: Θα βελτιωθεί η ζωή μου μετά το χειρουργείο;

Στατίνες: Έχουν χρησιμότητα στην αντιμετώπιση της Ελκώδους Κολίτιδας;
23.09.2021

Στατίνες: Έχουν χρησιμότητα στην αντιμετώπιση της Ελκώδους Κολίτιδας;

COVID-19: Κανένας κίνδυνος από τα φάρμακα για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου
23.09.2021

COVID-19: Κανένας κίνδυνος από τα φάρμακα για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας με την ενισχυτική δόση
23.09.2021

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας με την ενισχυτική δόση

Σακχαρώδης Διαβήτης και COVID -19: Μια σχέση που επιβαρύνει τη νόσηση αλλά και επιβαρύνεται από αυτήν
23.09.2021

Σακχαρώδης Διαβήτης και COVID -19: Μια σχέση που επιβαρύνει τη νόσηση αλλά και επιβαρύνεται από αυτήν

Κορωνοϊός-θετικότητα: «Πεντακάθαρες» Ιθάκη –  Μήλος – «Ασφυξία» σε Μύκονο- Καστοριά
23.09.2021

Κορωνοϊός-θετικότητα: «Πεντακάθαρες» Ιθάκη – Μήλος – «Ασφυξία» σε Μύκονο- Καστοριά

Η μη έγκριση του Sputnik V από τον Π.Ο.Υ. στέλνει τους Ρώσους για εμβόλιο στο εξωτερικό
23.09.2021

Η μη έγκριση του Sputnik V από τον Π.Ο.Υ. στέλνει τους Ρώσους για εμβόλιο στο εξωτερικό

Η Λιραγλουτίδη στη θεραπεία της παχυσαρκίας και η επίδρασή της στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
23.09.2021

Η Λιραγλουτίδη στη θεραπεία της παχυσαρκίας και η επίδρασή της στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα